~ Anwarion Szerepjáték ~


Társadalom

Anwar uralkodója erősen támaszkodik a nemességre, - amely ennek ellenére cáfolná , hogy a királynőnek több joga volna mint bármely tartományi zászlósúrnak – s közös megállapodásokkal irányítják a birodalmat.
A történelmi múlt és hagyomány keretein belül a közvélekedés ebben az egységben látja a biztosítékot a különálló jogokkal bíró társadalmi csoportok kiváltságainak töretlenségéhez. (elfek, orkok, törpék, alakváltók)Az uralkodó királynő államügyekben egymaga csak ritkán hozhat döntést a Királyi Tanács beleegyezése nélkül - noha az elhunyt király nyomdokaiba lépő fiatal uralkodóra a Tanács nyomást gyakorol, az jó érzékkel tartja egyensúlyban a tanácsosok akaratát az uralkodói nézetekhez viszonyítva. A súlyosabb kérdésekben az Országgyűlés hivatott dönteni, amelyre minden nemesnek joga van megjelenni és szót emelni - ebből nem kevés bonyodalom származik, megnehezítve a döntést.
A gyűlések alkalmával megtartásra kerül évente egyszer a nemesek koronának való hűségletétele, megerősítése.
A Királyi Tanács az ország leggazdagabb nemeseiből, elfek közösségének képviselőjéből, zászlósurakból, továbbá a királyi városok küldöttségéből és a Magisztrátus tanácsosából áll. Az ország földjei formailag a korona tulajdonát képezik, amit használatra adományozhat - ám ennek hatálya veszik, ha a birtok ura örökös híján meghal, hiszen ezzel visszaszáll a koronára a föld. Az ország hadviselése a köz és kisnemességből táplálkozik – s mint sokaknak egyszál fegyveren és címerlevéle kívül más nincsen - gyakran valamelyik végvárban kötnek ki egyszerű zsoldosként.
A szomszédos országok hadakozása miatt folyamatos utánpótlásokra van szükség, ám a legutóbbi háború olyannyira megviselte az országot, hogy a birodalom szinte felemésztette önmagát. A megmaradt nemesek és polgárok a királynővel az élen Anwar földjeit élesztik újjá közös összefogással, s a többi társadalmi csoport támogatásával.

Társadalmi csoportok

Az elfek a történelm múlt korának mélyen tisztelt faja, amely a nehéz időkben hűséges szolgálattal segíti a koronát - legfőbbképpen, ha a veszedelem amely Anwariont fenyegeti, veszélyezteti a birodalom egységét is. Ezen fajról az egyszerű paraszt csak mesékben hallhatott, azonban félszerzetekkel annál inkább találkozni a mindennapokban, s őket rút megvetéssel és babonás távolságtartással kezelik. Az elfek azon fele, kik ügyelnek vérük tisztaságára, háborítatlan kolóniákban élnek a határvidéken húzódó erdőségekben. Az elfek ezen tanácsosa és képviselete jelen van a Királyi Tanácsban.

A tárnavárosokban élő törpök zavartalanul művelik a hegyek mélyét, elszakadva így a külvilág történéseitől. A királyság felé mithril – váltság néven ismeretes adójukat fizetik, ők nem tarrtoznak más szolgálattal a koronának. Különleges bánásmódban nem részesülnek, s a faj sem tagja a Tanácsnak, ugyanaz a törvény vonatkozik rájuk, akárcsak az emberekre. Útonjáró törpékkel lehet találkozni kovácsként, fuvarosként is, s ők maguk is gyakorta fordulnak meg emberlakta településeken.

Az orkok törzsei ellen számtalan büntetőhadjáratot indított a királyság, több-kevesebb sikerrel visszaszorítva féktelen rombolásuk. A hadjárat céljait azonban nem látszott elérni, így a Korona alkut ajánlott: szállást a határvédelemért cserébe. A törzsek nagy része hajlott az alkura, azonban akadtak kivételek, akik lázadó hordákra bomolva folytatták az ostromot, félelemben tartva a településeket. A kivált orkokra fejvadászat indult, ezzel is csökkentve a számukat és munkát adva az ork vadászoknak. Gyakran emlegetik és félik őket az egyszerű emberek, az erdőket járó őrök és nem utolsó sorban velük riogatják a szülők elcsatangolt gyermeküket.

Anwarion főként emberek lakta birodalom, azonban az emberek mellett élnek még kisebb-nagyobb számban elfek, törpék, orkok, gnómok, és óriások is, ezek tehát nem ismeretlenek Anwarion lakói számára. Az ember azonban babonás népség lévén félelemmel vegyes ámulattal tekint mindazon fajokra, amelyek nagyon ritkán teszik be lábukat az Anwar birodalom földjére, s mint olyan különlegesség, akár hajtóvadászatot is indíthatnak ellenük, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az adott fajú karakter veszélyt jelenthet az ő létezésükre, s a birodalomra egyaránt.

Az alakváltók a birodalom egységesítésének ideje óta előfordulnak kis számban Anwar földjein. Legtöbb esetben a hétköznapi emberek között elvegyülve élnek, de előfordul hogy kisebb közösségeket alkotnak messzebb a nagyobb városoktól és falvaktól.