~ Anwarion Szerepjáték ~


A piactér

A város két, a kontinenst átszelő kereskedelmi útvonal metszéspontjában fekszik, így természetes, hogy az ezeken át bőséggel áramlik a portéka falai közé. Ennek megfelelően több kisebb, nagyobb piactérrel bír. Állatvásárán a vágójószágtól, az idomított sólymon át egészen az egzotikus bestiákig minden megtalálható, míg árutőzsdéjére, s kereskedőcsarnokába a kikötőtől forgalmas csatornán hajózzák be a bárkák szállítmányait. A bankházak folyton nyüzsgő környékét tartják a városnegyed lüktető szívének. A folyampiacon hosszú csónakokból kínálják áruikat a kofák - mikhez száraz lábbal hozzájutni nem lehet-, a halászok édesvízi halakat és a tenger gyümölcseit egyaránt szállítják a vízparti halpiacokra. Noha a közbiztonságra erőst ügyelnek, a zsebtolvajok és pénzváltók könnyen megkopaszthatják az óvatlanokat.


profile picture Notdraek Vandran
Notdraek Vandran
2020-04-23 14:19
Titulus: A Vég Hírnöke
Hozzászólások száma: 25
Regisztráció ideje: 2020-03-31 07:23:44
A kút, amihez Isenaar és Aurora igyekszik, a város közepén, a piactéren van. Mindenki, aki a városban egy biztos találkahelyet szeretne, ide szervezi találkozóit. A városon át a három fő út nem halad át, de érinti a piacteret. Az első délről jön, majd a piactér előtt ketté válik, és észak-kelet (a kúria) illetve észak-nyugati irányba halad tovább, érintve a város kis parkját, majd a nyugati kapun át elhagyja azt.

 

profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2020-04-23 12:56
Titulus: A száműzött fejedelem
Hozzászólások száma: 62
Regisztráció ideje: 2018-01-06 16:47:19
[A kút rejtélye]

*Amint a fiú elporzik a lovakkal figyelmesen hallgatja Aurorát majd könnyedén a karját nyújtja neki karoljon belé*

-Szíves örömest tartok Önnel egy ilyen verőfényes napon mint a mai. Adja a kezét így mint a vidám pásztorórára igyekvő párocskákhoz hasonlóan andalogva akár feltűnés nélkül járhatunk és kelhetünk mondja mosolyogva menet közben pedig kitalálhatjuk a részleteket…

*Azzal karon fogná a nőt és komótos léptekkel ballagnának a kút felé. Odaérve figyelmesen végighallgatja a kántálást de már közben ingatni kezdi a fejét.*

-Az a bajom ezzel hogy nem szól a nóta arról hogy merre induljunk el. Márpedig 1000 lépésnyire, ami tetemes távolság, bizonyosan több almafa is van. Viszont csak három út vezet innen az erdő felé és az biztos hogy északnak kell tartanunk.

*Felemeli fejét és az északra vezető utcákat kémleli.*
-Ha pedig olyan utat választunk amely kivezetve az erdőből egy dombra visz minket és közben elhaladunk egy almafa előtt..nos..jó úton járunk majd.Lehet sejtem is merre vágjunk neki...
*Pillanatra félbeszekítja a beszédjét és tüzetesen végigméri a nő ruházatát. Ha nem téved olyan derékkötőt visel amelyre apró gyöngyök vannak fűzve.*
-Megengedi? azzal ujjaival végigsimít a gyöngyökön - ez pedig segíthet a számolásban hogy ne tévedjünk, ha tíz lépésenként egy gyöngyöt kissé előlrébb tolunk.. *azzal meg is mutatná hogy képzeli ,el a nő derekát átfogva ujjaival a gyöngyökön babrál. Majd toronyiránt mutat a szemben futó utcára.*
-Én arra indulnék el… néz a nő szemébe megerősítést várva.


 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-04-23 11:13
Titulus: Bársonytalpú settenkedő
Hozzászólások száma: 49
Regisztráció ideje: 2016-09-08 17:07:43
[A kút rejtélye]

Látván a közeledő férfit, ugyanolyan röviden visszaint neki - s ekkor lép hozzájuk a furcsa, nyúlánk suhanc. A jelenlétén nem lepődik meg túlságosan, hiszen Isenaar futólag említette tegnap este, hogy lesz segítségük, amiért nem bír elég hálás lenni. Minden segítő kéz elkél most, látván a helyzet egyre sötétebb eszkalálódását.

- Kellemes napot. -köszönti mindkettejüket, megmosolyogva a fiúcska illemtudó köszöntését, ám Isenaar már el is vonja, hogy pattogó hangú, gyors utasítást adjon neki arra vonatkozólag, hova vigye a lovakat és mi történne...nos, ha a helyzetük balul sülne el. Elismerősen néz a másikra a felkészültség miatt, s természetesen önként nyújtja Éjfél kötőfékét a suhanc kezébe, hogy viselje gondját, amíg ők odalesznek a kis erdőbéli kalandjuk során.

- Indulhatunk. De mielőtt megkeresnénk a kutat, javasolom, hallgassuk meg még egyszer a tímárt...csak hogy az eszünkbe véshessük a pontos utasításokat. A kút amott van, a piactér másik oldalán - mutat a megadott irányba-, oda kell majd átmennünk. Ezzel elindul a tér széléről egyenest a közepe felé, s épp csak olyan távolságba, hogy a tiritarka portékákat kínáló pultok között meghallhassák azt a kántálást, amire szükségük lesz ahhoz, hogy megfejtsék a nagy rejtélyt. Nemsokára fel is hangzik az öblös hang, világosan, tisztán tűnik ki a piactér állandó zsivajából:

- 1000 lépés a kúttól, 3000 az almafától, 5000 fel a dombig, még 5000 északra az erdőbe...1000 lépés a kúttól, 3000 az almafától, 5000 fel a dombig, még 5000 északra az erdőbe... - ismétlődik újra és újra. A nő a férfire pillant.


- Tehát...átmegyünk a kúthoz, ahonnan ha a lépéseket követjük, az erdőben fogunk kikötni. Hogy onnan merre tovább...nos, azt csak az Istenek tudják. Javaslom, sétáljunk át akkor a kúthoz.

 

profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2020-04-23 10:42
Titulus: A száműzött fejedelem
Hozzászólások száma: 62
Regisztráció ideje: 2018-01-06 16:47:19

[A kút rejtélye]

*A szokásos reggeli útját Koncossal most megszakítja egy kitérővel a város felé. Útja Székváros kieső részére vezet amely már elég távol van a népek forgatagától. Ahol megáll rozsdás cégtábla hirdeti 'Fogadó a vörös kakashoz'. Eszébe ötlik bizony sokszor megszállt itt amikor a szükség úgy hozta. Körülnéz előbb hogy követte-e valaki és belép.
Az ajtó csengettyű megszólalására azonnal ott terem egy középkorú kövérkés férfi fehér köpenyben.

-Mivel szolgálhatok...ááá Isten hozta Isenaar uraság! - a hangja nyájas és hízelgő, érződik hogy lekötelezettje a Lordnak.
-Szép napot Önnek is Armael! Kis segítséget kérnék öntől..
-Hogyne persze..rendelkezzék bármivel ami..- hadarja a fogadós de Isenaar tapintatosan leinti.
-Meg van még a segédje akit a múltkor említett..
-Persze hogy megvan az ebadta, naphosszat lopja a napot.
-Kérem hogy küldje el a piactérre úgy hogy pontosan délre érjen oda. Én és a kísérőm két lovat fogunk rábízni amit elhoz ide önnek. Később majd érte jövünk
-Természetesen minden rendben lesz..de mégis mikor?
-Remélem sötétedésig visszaérünk.


*Azzal két aranyat csúsztat a markába elejét vége a további kérdezősködésnek. Armael szolgálatkészen meghajol de Isenaar már távozik is.
A délelőtt hátralevő részében sorba veszi a felszerelését, nem csak fegyvereket vesz magához hanem a túléléshez szükséges pár praktikus apró holmit is. Lovagi vértezetét vastag köpennyel fedi el, de máskülönben teljes könnyített páncélzatot visel. Az időt nem szűkre szabva aztán felszerszámozza Koncost és nekiindul a megbeszélt találkozónak. Útközben egyre csak a nő jár az eszében, vajon milyen titkai lehetnek még…

Megérkezve messziről int Aurorának akitől kissé távolabb egy nyúlánk ifjú várakozik.
Ahogy leszáll a lóról, a fiú félénken közeledik feléjük.
-Szép napot kedves hölgyem, és önnek is fiatalúr! *szándékosan nem említi a nő nevét*
-Tiszteletem őlordsága !


* hajtana fejet a fiú azonban Isenaar megfogja a vállát és szigorú de atyai hangon szól hozzá.

-Nincs most erre idő fiam. Kérem ezt a két lovat vigye el a fogadóba*mutat a paripákra* az enyémet nyugodtan meglovagolhatja okos jószág. Figyeljen arra hogy ne kövesse senki magát, napnyugtáig értük fogunk menni.
Ha holnap hajnalig nem kerülnénk elő menjen a Kúriába és keressen egy bizonyos Gordye urat. Tudni fogja miről van szó. Induljon tüstént.


Azzal sietve a felszerelését, pajzsát magához veszi, a kötőféket a fiú kezébe adja és Éjfélét is ha Aurora egyetért. Zsákját a vállára, a pajzsot a hátára rögzíti és barátságos biztató mosollyal a nő felé fordul:
-Indulhatunk szép hölgyem?

 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-04-23 08:07
Titulus: Bársonytalpú settenkedő
Hozzászólások száma: 49
Regisztráció ideje: 2016-09-08 17:07:43
[A kút rejtélye]

Már felszerszámozta Éjfélt, s a fekete kanca az istállóban csak arra vár, hogy gazdája a hátára pattanjon. Ellenőrzi a csizmaszárban, és a különböző helyeken gondosan elrejtett tőr és dobótőröket: ezek lesznek az egyetlen fegyverei a puszta kezén kívül...bár nagyon úgy fest a helyzet, hogy szüksége lesz rájuk. Elővezeti a lovat, kedvetelve simít végig annak fején, majd nyeregbe pattan, s egyenest a birtokról kifelé indul, hogy egy jó fél-háromnegyed óra lovaglás után beérjen a Piactér legszélére, ahol a csendet felváltja a kofák kiáltása, s a "Vágójószágot tessék!" mellé becsatlakozik valahonnan a "Ellopta a bugyellárisomat, fogják meg, hol a Városőrség?" Éjfél hátán ülve fürkész módon figyeli a tömeget, hátha hamarost meglátja a közeledő férfit Koncos hátán.

 

profile picture Notdraek Vandran
Notdraek Vandran
2020-04-13 09:46
Titulus: A Vég Hírnöke
Hozzászólások száma: 25
Regisztráció ideje: 2020-03-31 07:23:44
Adabar mester, elnézést a zavarásért lép be a kicsi, sötét szobába egy rongyos, zsiros hajú parasztember
Igen?
Többen...Akik meglátogatták Notdraek mester végső nyughelyét...Nos, mintha nem lennének teljesen jól. Furcsán viselkednek, furcsán beszélnek. Az emberek kezdenek aggódni.
Mi az, hogy furcsán?
Nos, a kovács mióta visszatért, nem dolgozik, csak egy sarkoban áll, és se nem eszik, se nem iszik, se nem beszél. A timár a piacon áll, és kiabálva azt ismételgeti, hogy "1000 lépés a kúttól, 3000 az almafától, 5000 fel a dombig, még 5000 északra az erdőbe. A feleségem, aki velünk volt azóta, nem mondd mást, csak hogy "És végül megeszi saját magát is, és végül megeszi saját magát is. a paraszt arcán valódi aggódás látszik
Fantasztikus mondja Adabar, de inkább kiváncsiság ül az arcán, mint együttérzés.Mondd meg az Vég Szolgáinak, hogy előre hozzuk a támadást.Közel van a mi időnk. A kúria már nem áll sokáig