~ Anwarion Szerepjáték ~


A kúria és a környéke

A székváros –és talán az ország- igazi szíve és veleje. A birodalmat mozgató pénz legfőbb forrása és elnyelője a városrész, hol minden pillanatban becsületes és törvénytelen üzletek ezrei köttetnek, a legkülönbözőbb érdekeltségű körök, s egyének közt. Védett öblében az év bármely szakában árbocerdő ringatózik, a dokkok és mólók végeláthatatlan rengetegén folyton színes embertömeg kavarog, kik a kontinens minden szegletéből szerencséjük nyomában érkeztek ide. Ideges kereskedők, mogorva vámtisztek, mocskosszájú rakodók, mosdatlan tengerészek és lapos pillantású haszonlesők a megszokott figurái e helynek, de bízvást állítható, hogy a legkülönb rendű és rangú személyek megfordulnak a nyüzsgő forgatagban.


profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2020-05-12 21:27
Titulus: A Korovi vár ura
Hozzászólások száma: 126
Regisztráció ideje: 2018-01-06
[Halál az elnyomókra]

*Végig hallgatva a nő első panasz-áradatát előbb „minek pazarolom az időmet ilyenekre” kifejezés ül ki az arcára, majd kis szünettel hozzáteszi*

-Úgy látom a humorérzéke sem ébredt még fel, nem csak maga…és meg kell hogy mondjam sokkal több kreativitást vártam Öntől…
*Azonban azt nem tudni, hogy a reggeli elfoglaltságra, a könyvajánlatra, vagy pedig a menekítési tervére történt reflekciót érti ez alatt. Majd szótlanul a már jól ismert hátizsákjához lép és különleges látcsövet vesz elő. Odalép az ablakhoz, kihúzza a látcsövet és int a nőnek, hogy jöjjön közelebb.

-Nézze csak azt ott… adná a nő kezébe a távcsövét, és mutat az erdő egy pontjára ahol a parasztok szorgoskodnak. Ha a nő elveszi a látcsövet akkor még segít is neki, hogy a jó irányba nézzen egyáltalán, azzal, hogy finoman a kezével mozgatni kezdi a látcsövet a jó irányba.

-Biztosan felismeri az micsoda ott, de ha nem segítek. A trebuchet egy ellensúlyos működtetésű ostromgép, aminek a talpazatát ácsolják éppen a szorgos barátaink. Amott pedig az a kaloda készül -tolja tovább a látcsövet a nő kezében - amibe később beleteszik majd azt a pár mázsa követ ott ni…-fordítja tovább a látcsövet -amely végül mozgatni fogja az egész szerkezetet. Hát innen gondolom hogy ez egy hajítógép lesz…

-És ha kicsit hunyorít a szemével, akkor a látcső mezejében, vízszintes osztásokat is láthat. A célterület képe pont a hatodik jelzésnél válik kellően élessé, és ez azt jelenti hogy a tákolmány eddig elkészült része alig több mint 600 méterre van. És ekkora távot csak egy trebuchet-val lehet átlőni, és bizony ez is már a lőtáv széle.
– csukja össze a látcsövet elvéve a nőtől ha az már eleget bámészkodott.

-Persze ha más hasznos tervek állnak rendelkezésére készségesen meghallgatom. – tárja szét karjait – küldhetünk küldöttséget hozzájuk, vagy postagalambot nekik szívhez szóló üzenettel. De ha feltevésünk helytálló akkor mindezek nem hatják majd meg őket, mert egyetlen cél lebeg csak a szemük előtt, amelyet el kell érni, az pedig a kúria lerombolása. Először ezt kell megakadályoznunk és azután ráérünk a miérteken gondolkodni…

-Amint azt ön pontosan tudja, és nem győzök eléggé hálás lenni érte , a múltkori kalandunk után az én ábrázatomat vélhetően minden mázas cserépedény aljára rávésték már, hogy még a vakok is felismerjenek. Ezért küldöttségben nyilván én nem mehetek. Ellenben az ostromgép hatástalanítását készségesen vállalom, egyrészt mert sokkal inkább ész mintsem erő, és kellő jártasság szükséges hozzá. Ezekkel pedig még most is rendelkezem.


Kis ideig kivár hogy a nő megeméssze enyhén terhelő szavait majd kissé megenyhültebben folytatja.

-Most ha javasolhatom, és már kellően kisopánkodta magát, kérem hagyjuk el a hajlékom, és mindketten fogyasszuk el azt az erős feketét, amit hamarosan készíteni fogok ebből - mutat a finom kávéillatú zsákocskára a kezében.

-Higgye el életmentő lesz mindkettőnk számára . Magának segít elviselni a külvilágot, nekem pedig segít elviselni magát…

 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-05-12 18:27

Hozzászólások száma: 168
Regisztráció ideje: 2016-09-08
[Halál az elnyomókra]

Nos, kezdhetnénk máshogyan is a reggelt, de amíg azok a parasztok odakint vannak, valós, vagy akárcsak vélt fenyegetést jelentve, addig ehhez hozzá kell szoknia. - sóhajt fel, ahogy kishíján szó szerint beesik az ajtón lendületét vesztve, de végül csak sikerül lefékeznie és két lábon befejeznie a produkciót. A tükrös megjegyzésre csak a szemét forgatja - noha valóban kissé párnanyomatos még az arca, s már épp rászólna a másikra, hogy vegye kicsit komolyabban a problémát, amikor az közbevág.

- Nem tudom, kit "dobjunk oda". Nem szándékozom senkit, de valamit muszáj tennünk. Elsőnek az ésszel, nem erővel féle megoldást szorgalmaznám, de azt hiszem, ebben egyetértünk. - fonja karba kezét, a nő említésére csak legyint.

Korán van még mindehhez a...férfias sallanghoz holmi trebuchetekről, szóval arra kérném, egy kicsit emberibb nyelven, ha volna szíves...a szemem még félig csukva van. A könyvek hangos felolvasására újabb szemforgatás a válasz, ám türelmesen várja, amíg Isenaar keresgél, s megpróbálja felfogni annak minden szavát a korai óra ellenére.

Tehát ha jól értem, ehhez a... trebuchet-hez egy férfiemberre lesz szükségünk, aki tudja, hogyan működik és hogyan buherálja meg. Hacsaknem akar kitanítani belőle ez alatt a pár nap alatt.. - ereszt meg egy gunyoros vigyort. De honnan ilyen biztos benne, hogy az épül? Nem láttunk még belőle semmit, noha persze a logika nyilván ezt diktálja, hiszen mi mást is akarhatnának az erdőszélről, mint egy ostromgépet... Az Istenekre, mit tettem, hogy folyamatosan meg kell védenem ezt a nyavalyás tákolmányt... - kezét halántékához érinti, s kissé behunyja a szemét.

 

profile picture Notdraek Vandran
Notdraek Vandran
2020-05-12 14:48
Titulus: A Vég Hírnöke
Hozzászólások száma: 25
Regisztráció ideje: 2020-03-31
//Isenaar: LOL
Közben mehettek tovább, illetve beszállhat aki szeretne, a parasztok most vidáman húzzák az igát//

 

profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2020-05-12 13:20
Titulus: A Korovi vár ura
Hozzászólások száma: 126
Regisztráció ideje: 2018-01-06
[Halál az elnyomókra]

*Az ablak előtt tűnődik és az üvegen lepergő kövér esőcseppeket figyeli. Ebből a révületből zökkenti ki a nő kopogása és ahogy berobban a szobájába Isenaar a megszólalása előtt tudja ki érkezett. Nem is fordul meg, továbbra is kifelé kémlelve hallgatja a nő izgatott szavait és kezdi meg mondókáját.*

- Mindig kicsit másként képzeltem hogyan kezdjük közösen a reggelt…- *tekingél továbbra is kifelé majd higgadtan megfordul.*
-Minden esetre jó reggelt kisasszony. Ugyan milféle katasztrófa történhetett, hogy így rám tör hirtelen- -tárja szét karjait. -Csak nem elveszett a sminktükör? - céloz finoman arra hogy a korai időpontban a nő arca sem tökéletes.

- Csalódnia kell, ilyennel nem szolgálhatok…*- lép el az ablaktól közelebb a nő felé, majd válaszol a nő feltevésére.*
-Az ötlet remek de mégis kit dobjunk oda koloncnak hmm? Mintha Mildred kisasszony habostortát akart volna nekik sütni... nos, szerintem akár szervírozhatná is…- mondja gunyoros mosollyal, majd újra az ablak felé mutat és egy pillanatig oda is fordul.

-Ja hogy ez a baj, hogy amott egy Trebuchet épül? - néz a nőre naiv mosollyal.
- Hát ez tényleg baj... - bólint, beljebb lép a szobába és a könyvespolcok híján oszlopba tornyozott könyvek között kezd keresgélni, közben tovább beszél.*

-Méltó bizonyítéka annak, hogy kellően megszervezett akcióról van szó, amely nem nélkülözhet gépészetben jártas konstruktőrt sem. Ugye mondanom sem kell, a földönfutó parasztok között nincs ilyen, még a gép működését sem értik, nemhogy megtervezzenek és kivitelezzenek egy ilyet. De akad itt valaki aki látott már ilyet, sőt használt is, és egy fontos dologra hívnám fel a figyelmét.

*A sarokba feltornyozott könyvekhez lép és intenzíven keresni kezd a könyvek között, az elsőt kezébe veszi és félhangosan olvassa könyvek gerincén látható címeket.*

-Vadételek könnyen gyorsan, mit főzzünk hogyan főzzünk sorozat…-ez nem az -és elhajítja a sarokba, majd veszi is elő a következőt.

-69 közkedvelt pozíció a mámoros pillanatokért… -ööö ez sem az, de ezt egyébként Önnek jó szívvel ajánlom - lapoz bele, majd hangos puffanással becsukja, és a sarokba hajítja ezt is. A következő könyvet kezébe véve felcsillan a szeme.

-Ostromgépek mechanikája és építési gyakorlati útmutató - ezaz! - és gyorsan belelapoz. Hamarosan meg is találja a keresett oldalt.

-Megvan jól emlékeztem,.itt írja hogy..közepes Trebuchet…- *ujját csúsztatja sorról sorra ahogy olvassa*

-Építéshez szükséges létszám: 30-60 fő emberi erő. Hasznos lőtáv: 200-600 méter, és végül: építéshez szükséges időtartam 3-8 nap. És ez a lényeg! -koppant nagyot ujjával a sorra.

- Ha tegnap kezdték el építeni még legalább 2 napunk van cselekedni bármit. Egy ilyen gép számtalan aprólékosan megmunkált, pontos alkatrészt tartalmaz, amelynek elkészítése nem könnyű feladat és időigényes. Bármely hiba eltérés vagy tévedés a működés pontatlanságát, vagy teljes működésképtelenséget okoz. És esetleg ezt is meglovagolhatnánk ...siklik tekintete önkéntelenül is a „bizonyos” fotelre. Kicsit vár és folytatja tovább.

-Konktétan arra gondolok hoqy, ügyesen elrontva a konstrukciót, az működésképtelen lenne. Így már hasznosnak tűnik a küldöttség menesztése, még akkor is ha sikertelen lesz a tárgyalás. Elterelve a figyelmet a ’gépromboló’ akcióról, legalább napokat nyerhetnénk a dologgal. –csukja be végül a könyvet és néz kérdőn és várakozón a nőre.

 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-05-12 08:06

Hozzászólások száma: 168
Regisztráció ideje: 2016-09-08
[Halál az elnyomókra]

Orrát szinte az ablaküvegnek nyomva nézi, ahogy a parasztok belelendülnek azon tevékenységübe, hogy a kúriabéli erdők sokaságát megritkítsák...ez már nem jelent jót. Nagyon nem jelent jót. Nagyot sóhajt, s szobájából kilépve a folyosón egyenest a lord szobájához siet, hogy cseppet sem finom és nőies kopogtatással zavarja meg annak nyugalmát.

- Lord Isenaar! - szinte meg sem várja, hogy a férfi kinyissa az ajtót, s mondandóját sem tarkítja cirádás hasonlatokkal, sem bevezetéssel - valakit sürgősen küldenünk kell odalentre, aki beszél velük, mielőtt még nagyobb baj lesz! - a hangja igencsak türelmetlen.

//Ha valaki szeretne diplomata szerepben tündökölni a parasztság ellen és nincs még a kalandban, annak itt az ideje :D//

 

profile picture Notdraek Vandran
Notdraek Vandran
2020-05-11 09:27
Titulus: A Vég Hírnöke
Hozzászólások száma: 25
Regisztráció ideje: 2020-03-31
A parasztok a délelőtt jelentős részét az erdő nagyobb fáinak kivágásával töltik. Láthatólag épitenek valamit, olyan 5-700 méter távolságra a kúriától. Néhányan szekerekkel felnőtt ember méretű köveket hordanak a fák mellé.