~ Anwarion Szerepjáték ~


A kúria és a környéke

A székváros –és talán az ország- igazi szíve és veleje. A birodalmat mozgató pénz legfőbb forrása és elnyelője a városrész, hol minden pillanatban becsületes és törvénytelen üzletek ezrei köttetnek, a legkülönbözőbb érdekeltségű körök, s egyének közt. Védett öblében az év bármely szakában árbocerdő ringatózik, a dokkok és mólók végeláthatatlan rengetegén folyton színes embertömeg kavarog, kik a kontinens minden szegletéből szerencséjük nyomában érkeztek ide. Ideges kereskedők, mogorva vámtisztek, mocskosszájú rakodók, mosdatlan tengerészek és lapos pillantású haszonlesők a megszokott figurái e helynek, de bízvást állítható, hogy a legkülönb rendű és rangú személyek megfordulnak a nyüzsgő forgatagban.


profile picture Argaladori Belion
Argaladori Belion
2018-12-09 12:23
Titulus: Az uzsorás fia
Hozzászólások száma: 15
Regisztráció ideje: 2018-08-23 16:32:09
*Meghallgatva a lány mondanivalóját, és hogy az nem tartana vele, csak sóhajt egyet lemondóan.*
- Tudja kisasszony, lehet, hogy ez még magácskának nem tűnt fel, de én férfi vagyok, így nem okozhat gondot egy ajtó betörése.*Próbálja fényezni magát, bár alkatából ez egyenesen nem következik, és nagy valószínűséggel, ha arra hozná a szükség, szépen visszapattanna a fatákolmányról és a földre rogyva, összekuporodva siránkozna önnön gyenge valóján.*
- Szóval inkább akadna kedve azt a szellemet követni egész nap? Nem hiszem, hogy az annyira szórakoztató lenne. *Elveszi a lány elől az üres kupát.*
- Újratölthetek?*Majd mikor a lány feje elkezd vörösödni a dühtől, egy kicsit hátralép a múlttól, nehogy a robbanás még az ő fejét is levigye.*
- Szajhának? Meg sem fordult a fejemben kisasszony. *Emeli fel mindkét kezét mentegetőzve, közben azon morfondírozik, hogy fiatal kislány létére milyen erős szavakat használ, és milyen gyorsan felkapja a vizet egy kis viccelődésre is.*
- Semmi baj. Kérem, nyugodjon meg.*Ejti ki a szavakat lassan és kedvesen. Majd visszalép a pulthoz közel és kezével átnyúl felette, óvatosan, mintha egy megvadult lovat csitítgatna, és megsimogatja a kislány fejét, ha az hagyja.*
- Ha ez ennyire rosszul érinti, akkor felajánlanék mást…*Kezdi a mondandóját, miközben kedvesen mosolyog, immár a karját is visszahúzta.*

 

profile picture Mircella Wild's
Mircella Wild's
2018-12-08 12:58

Hozzászólások száma: 12
Regisztráció ideje: 2018-03-10 19:17:20
-Érdekes érvelés ez uram * Megdörzsöli az orrát rá emelve tekintetét *- Meghagynám a holtakkal való beszélgetést másoknak, ahogyan a vadászatot is, de néha kíváncsi lennék milyen utat tesz be a mi szellemünk * Annak hűlt helye irányába biccent * -Szívesen kimaradnék a betörésekből, da ha..... úgy gondolja, hogy bajban lehet valaki, illene megnéznünk. Ámde akad egy kis bökkenő. Ha valakit oda bezártak és volna őre is, én nem értek a fegyverekhez csak a varráshoz és a főzéshez * Kiissza a kupája maradékát és leteszi, a pultra mielőtt felállna és a fürdésre vonatkozó szavakra felszalad szemöldöke *- Azt hiszem tévedtem. Ezer örömmel készítek magából tűpárnát, ha arra célozgat, hogy szajhának tekint * Korábbi sérelme fellángol és megfeszül a háta, vállai, egyenesen kihúzza magát. Szemeiben a fenyegetés tüze lobban lángra újra ingadozva az érzelmek vékonyka szálain. Arca kipirul a dühtől, nem is a melegtől, ami bent alig kelt életre a ropogó tűznek köszönhetően *

  A makrancos hölgy

profile picture Argaladori Belion
Argaladori Belion
2018-12-01 09:42
Titulus: Az uzsorás fia
Hozzászólások száma: 15
Regisztráció ideje: 2018-08-23 16:32:09

*Mikor a lány ahhoz a részhez jut, hogy ismert egy vadászt, aki szellemek kergetésével töltötte mindennapjait, felszaladnak a szemöldokei.*
- Én nem szívesen packáznék a túlvilágiakkal, ki tudja, mikor lesz szükségem a segítségükre. Amíg pedig nem árt nekem, én sem ártok neki. Nem így mondja ki a természet törvénye? *Támaszkodik meg, két tenyerével a pultra nehezedve.*
- Lehetséges, hogy a szoba tulaját fogva tartják odabent, vagy már nem is él…*Kezd elrévedni a fantázia szülte világba, ahol bármi megtörténhet. Mikor a lány arra célozgat, hogy lehet odabent valami elzárva, Belion mindjárt kincsre asszociál, egyik kezét felemeli, és kicsit közelebb hajolva hozzá, kedves mosollyal az arcán, orron pöcköli Mircellát, ha nem hajol el elég gyorsan.*
- Aki kíváncsi hamar megöregszik. *Teszi hozzá, bár az ő szemei is csillognak az előbbi gondolattól. De azonnal visszatompul a fényük, mikor a lány arra célozgat, hogy kócos és ápolatlan a külseje.*
- Ha gondolod, egy közös fürdőzés közben átfésülheted, megengedem.*Ajánlja fel, kaján mosollyal az arcán.*

 

profile picture Mircella Wild's
Mircella Wild's
2018-11-30 20:13

Hozzászólások száma: 12
Regisztráció ideje: 2018-03-10 19:17:20
* Még meg is mosolyogná a meghajlást, de nem teszi és a válaszra csupán nagyot sóhajt. Kissé megemelkedik szemöldöke a feltételezésre , miszerint ember vadászat lenne a végeredménye, ha üldözni kezdenék a szellemet * -Nem tudhatom, hogy mit szeretett volna. Ismerek...ismertem * javítja ki magát gyorsan * egy vadászt, aki mindenféle rémmel megküzdött. Bizonyára sok szellemmel is dolga akadt, mégsem félt sosem, hogy visszájára fordulna az üldözés. Nyilván magam nem mennék utána, inkább hívnék egy papot, hogy űzze ki innen. Ezek szerint nem foglalkozik ilyesmivel, mármint holt lelkek felkajtatásával * Konstatálja és utána az elhangzottakon gondolkodni kezd * -Úgy gondolja meg kellene nézni, hogy mi van a szobában? Vagy ki. Talán... * kezd bele gondolatai feltárásába * nem is véletlenül van zárva. Lehet valamit elzárva tartanak ott a kíváncsi szemek elöl * Mielőtt túlságosan belemerülne a tovább gondolásba a legegyszerűbb dolog is eszébe jut , aminek hangot is ad * - Vagy kizárta magát a szobájából, és nem tud visszamenni. Ezért is ilyen az öltözete és a ruháival együtt a fésűjét is bent hagyta.

  A makrancos hölgy

profile picture Argaladori Belion
Argaladori Belion
2018-11-30 07:56
Titulus: Az uzsorás fia
Hozzászólások száma: 15
Regisztráció ideje: 2018-08-23 16:32:09
*Mivel a kandalló felé fordult, így a lány szomorú tekintetéről lemarad. Viszont a színpadias – a kandalló a tied – megnyilvánulásra a hangulatot eltalálva úriasan meghajol köszönet képpen.*
- A városban sem jobb, sajnos. *Teszi hozzá elcsukló hangon. Nem lehet tudni, hogy csak érzelmileg felkavarja a város és a romlás szavak közötti párhuzam, vagy csak a napokig tartó szótlanság, esetleg a részegen való éneklés tett rossz hatást a hangszálaira.*
- Úgy gondolja, hogy jó ötlet lenn egy szellemvadászat? A végén még ember vadászatba torkollna, amit egyikünk sem szeretne úgy vélem.*Mosolyodik el kedvesen. Látszik rajta, nem szívesen bolygatná a kastély árnyait.*
- Igazából…*Kezd neki a mondandójának visszasétálva a pulthoz*
- Van odafenn az egyik folyosón egy szoba, amit zárva találtam. Már napok óta nincs mozgás.*Nem akar előállni a betörés ötletével, ha látja, hogy a lány ódzkodik az ilyenfajta cselekedetektől. Így óvatosan közelíti meg a témát.*

 

profile picture Mircella Wild's
Mircella Wild's
2018-11-29 13:22

Hozzászólások száma: 12
Regisztráció ideje: 2018-03-10 19:17:20
* Meglepetten néz Belionra kis ideig és aztán csak megcsóválja a fejét * -Félek ez a hely romlásba visz mindenkit * Halkan jegyzi meg csupán a szemeit kissé forgatva , micsoda lebujban él és mennyire hatalmas úr lehet az alkohol, hogy így megbűvöli az embereket és hódolnak neki mint istenek előtt a hívők. Ismeri ezt pontosan szülője révén s keserű szájízt hagy maga után anyja emléke. Az utolsó emlékek amik benne élnek, hogy öntudatlanul fekszik az ágyban több üveg olcsó lőrés üveg hever körülötte és ő csak ott áll az ajtóban és a mozdulatlan testet nézi. Feltörnek az érzelmek benne, szemeit könnyek homályosítják el és magára parancsolva megrázza a fejét, hogy emlékeitől szabaduljon a jelenbe* -A feltételezése nem biztos, hogy messze jár a valóságtól, de van egy olyan érzésem, nem tűnt el mindenki végleg * Úgy fest nem rémült meg túlságosan, vagy éppen csak jól titkolja? * - Csak tessék, magáé a terep * Mutat a kandalló felé egy színpadias mozdulat kíséretében és eztán újabbat kortyol a kupájából * -Mit tervezett a mai napra, mielőtt megérkeztem? * Puhatolózik és mivel ő maga nem fázik, így ültében marad * -Egy kis szellem vadászatot ? * Pislog az időközben előtte átlebegő egykori lord után *

  A makrancos hölgy