~ Anwarion Szerepjáték ~


A kúria és a környéke

A székváros –és talán az ország- igazi szíve és veleje. A birodalmat mozgató pénz legfőbb forrása és elnyelője a városrész, hol minden pillanatban becsületes és törvénytelen üzletek ezrei köttetnek, a legkülönbözőbb érdekeltségű körök, s egyének közt. Védett öblében az év bármely szakában árbocerdő ringatózik, a dokkok és mólók végeláthatatlan rengetegén folyton színes embertömeg kavarog, kik a kontinens minden szegletéből szerencséjük nyomában érkeztek ide. Ideges kereskedők, mogorva vámtisztek, mocskosszájú rakodók, mosdatlan tengerészek és lapos pillantású haszonlesők a megszokott figurái e helynek, de bízvást állítható, hogy a legkülönb rendű és rangú személyek megfordulnak a nyüzsgő forgatagban.


profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-05-12 08:06

Hozzászólások száma: 65
Regisztráció ideje: 2016-09-08 17:07:43
[Halál az elnyomókra]

Orrát szinte az ablaküvegnek nyomva nézi, ahogy a parasztok belelendülnek azon tevékenységübe, hogy a kúriabéli erdők sokaságát megritkítsák...ez már nem jelent jót. Nagyon nem jelent jót. Nagyot sóhajt, s szobájából kilépve a folyosón egyenest a lord szobájához siet, hogy cseppet sem finom és nőies kopogtatással zavarja meg annak nyugalmát.

- Lord Isenaar! - szinte meg sem várja, hogy a férfi kinyissa az ajtót, s mondandóját sem tarkítja cirádás hasonlatokkal, sem bevezetéssel - valakit sürgősen küldenünk kell odalentre, aki beszél velük, mielőtt még nagyobb baj lesz! - a hangja igencsak türelmetlen.

//Ha valaki szeretne diplomata szerepben tündökölni a parasztság ellen és nincs még a kalandban, annak itt az ideje :D//

 

profile picture Notdraek Vandran
Notdraek Vandran
2020-05-11 09:27
Titulus: A Vég Hírnöke
Hozzászólások száma: 25
Regisztráció ideje: 2020-03-31 07:23:44
A parasztok a délelőtt jelentős részét az erdő nagyobb fáinak kivágásával töltik. Láthatólag épitenek valamit, olyan 5-700 méter távolságra a kúriától. Néhányan szekerekkel felnőtt ember méretű köveket hordanak a fák mellé.

 

profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2020-05-08 12:26
Titulus: A Korovi vár ura
Hozzászólások száma: 89
Regisztráció ideje: 2018-01-06 16:47:19
[Halál az elnyomókra]

Csak pár napja tért vissza Smaragd Felföldről, és a sérülései bizony lassan gyógyulnak. Minden nap azzal kell szembesülnie, hogy minden amit megszokott, most másként kell csinálnia. Hetente kétszer jön hozzá a kirurgus is, és az utálat mostanra kölcsönössé vált mindkettejük számára. ~ Maga még nem tudott olyan dolgot adni, vagy csinálni ami használt volna ~ dohogott magában a lord többször is.
Mindezen túl egyik reggel nem tud elvonatoztatni attól a gondolattól, hogy az erdészek és/vagy alacsonyabban kvalifikált agráripari munkások, a magasabb bér és kevesebb munka reményében a tiltakozás törvénytelen formáját választva, felvonultak népesen az erdőszélre. Csak az ügyefogyott ordibálásuk hallik messze, ami Lordunkat igenis zavarja a felépülésben. A kántálást meghallva a sorrendben második gondolata, egy megfelelő munkajogi tanácsadó kirendelésének kilátásba helyezése, a harmadik a statáriális lekaszabolása a rendbontó elemeknek.

Ezen gondolatmeneten jut el a következtetésig: ~Kár hogy nem fogadtam el Mauricius felajánlását, aki forszírozta hogy kisérettel térjek haza a biztonság végett, mert akkor ez a kérdés már elviekben sem létezne…~ De mivel egymaga tért vissza a csatából a kúriába, kénytelen szembenézni azzal a ténnyel hogy a kúria közösségére marad a helyzet orvoslása.

~Aurorának biztos lesz egy használható ötlete, meg talán pár hasznavehetetlen is~ morfondírozik az ablak előtt állva, miközben a távolban habzó szájjal lengetik a munkások termelőeszközeiket továbbra is. Végig nézve magán a mostani állapotát tekintve be kell ismernie, ha végül erőszakos formáját választják a háttérzaj elhallgattatásának, akkor az Ő képességeire nem nagyon kapacitálhatnak…

 

profile picture Notdraek Vandran
Notdraek Vandran
2020-05-08 08:37
Titulus: A Vég Hírnöke
Hozzászólások száma: 25
Regisztráció ideje: 2020-03-31 07:23:44
//Eddigi körsorrend: Aurora, Lord Isenaar, Oswalt. Isenaar jön most//

 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-05-06 17:49

Hozzászólások száma: 65
Regisztráció ideje: 2016-09-08 17:07:43
[Halál az elnyomókra!]

Amióta visszatértek, úgy hiszi hogy a lord igencsak fúj rá a kis kalandjuk miatt, s ezügyben nem is igen hibáztathatja: megtalálták ugyan a virágot, de egy szemernyivel sem jutottak közelebb sem a törpe sírhelyéhez, sem ahhoz, hogy élő, vagy holt-e. Ellenben az álmok...azok szüntelen kísértik, s a fejét merné tenni rá, hogy nem csak őt, de a férfit is. Egy nyugodt éjszakája nem volt azóta, amióta visszatértek, s most is épp hogy csak elbóbiskolt volna, amikor a furcsa, odáig elszűrődő zaj felveri.

- Az Istenekre már, mi ez a zaj? - hajol ki a háló nyitott ablakán, s végigpásztázva az előtte elterülő birtokon felfigyel az erdő szélén gyülekező parasztokra. Csodásabban nem is indulhatna a napja...- Nos, a törpét ugyan nem találtuk meg, de a parasztokat legalább magunkra haragítottuk...- mormogja, s ez kiveri a szeméből az álmot. A mosdótálhoz lépve megmosakszik, megfésülködik, majd felöltözik, s eltökéli, hogy ha fúj rá, ha nem, megkeresi a lordot és beszél vele.

 

profile picture Notdraek Vandran
Notdraek Vandran
2020-05-05 08:04
Titulus: A Vég Hírnöke
Hozzászólások száma: 25
Regisztráció ideje: 2020-03-31 07:23:44
Miután Aurora és Isenaar visszatért a virág utáni kutatásából, első este még szörnyű álmok kinozzák őket, amik folytatásai a virág általá rájuk kényszeritett iszonyatoknak. Másnap reggel izzadtan, fáradtan ébrednek, mintha egyenesen a lelkükből szivták volna ki az erőt és az élniakarást.
A kúria ablakaiból lágyan szűrődik be az első órák fénye. A költői képet csak az erdő szélén gyülekező vasvillás, kiabáló parasztok tömege zavarja meg.
" HALÁL AZ ELNYOMÓINKRA". "VISSZAVESSZÜK, AMI A MIENK". Hallatszik el egészen a kúria kapuiig.

// Ebbe a kalandba most bárki csatlakozhat, aki épp a kúriában tartózkodik//