~ Anwarion Szerepjáték ~


A kúria és a környéke

A székváros –és talán az ország- igazi szíve és veleje. A birodalmat mozgató pénz legfőbb forrása és elnyelője a városrész, hol minden pillanatban becsületes és törvénytelen üzletek ezrei köttetnek, a legkülönbözőbb érdekeltségű körök, s egyének közt. Védett öblében az év bármely szakában árbocerdő ringatózik, a dokkok és mólók végeláthatatlan rengetegén folyton színes embertömeg kavarog, kik a kontinens minden szegletéből szerencséjük nyomában érkeztek ide. Ideges kereskedők, mogorva vámtisztek, mocskosszájú rakodók, mosdatlan tengerészek és lapos pillantású haszonlesők a megszokott figurái e helynek, de bízvást állítható, hogy a legkülönb rendű és rangú személyek megfordulnak a nyüzsgő forgatagban.


profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2022-06-24 23:22
Titulus: A Korovi vár ura
Hozzászólások száma: 89
Regisztráció ideje: 2018-01-06 16:47:19
Nyomozás a Bábok mestere után

A csoszogás közeledtével a sötétben kirajzolódik a szerzetes alakja. Egykedvűen fordul előbb a nőhöz tudakolva az akció sikerességét. Látván hogy a rab már nem él elfintorodik de szánalom nincs az arcán.

-Sajnálom de lejárt a negyed óra. Nos, mire jutottak a fogollyal? – kérdi.

Majd meghallván a vallatás történetét elégedetten bólogatni kezd.

-Igazán szép munkát végeztek! Nem fogom elfelejteni jelezni rendünk központjában! – mondja kísérteties műmosollyal de mintha szemében a hitetlenség csillogna egyre. Majd a férfihoz hajol egészen közel.

-Ugye azt felesleges mondanom hogy mindaz ami itt történt és elhangzott az a rendünk legszigorúbb titkai közé tartozik? – azzal átnyújt nekik két apró fiolát.

-Ezt szolgálataikért adnám cserébe. Ugyanaz a szérum, melyet már használtak úgy hívják hogy igazságosztó. Csak legvégső esetben használják..- tekint az imént elhalt rabra – láthatják hogy mire képes.

Nem akadékoskodik tovább elindul felfelé, pont amerre jöttek. Lassú kimért csoszogással szeli a lépcsőket felfelé és hamarosan újra a bejárat előtt állnak a kalandorok.

-Isten Önökkel! – azzal bezárja a méretes vasajtót mely hangos dörrenéssel zárul be előttük.

// Ennyi lett volna a torony története ezennel elbúcsúzom tőletek. Köszönöm hogy részese lehettem a kalandnak, ügyesek, elmések voltatok!

 

profile picture Seda Fayeth
Seda Fayeth
2022-06-24 22:16

Hozzászólások száma: 86
Regisztráció ideje: 2022-06-05 14:05:42
Nyomozás a Bábmester után

Szorosan az ajtó mellé áll, S tekintetével sürgeti a férfit, hiszen a lassú totyogó léptek egyre közelebbről hallatszanak. Ahogy jön lefelé az öreg mágus, hatalmas kulccsomója játékosan csilingel az övén.
Halkan dobbant a lábával abban a pillanatban, amikor a csigolya roppan. Igazából csak a saját füleit próbálta megkímélni, ha már a történteket kénytelen kétszer egymás után végig nézni.
Ahogy Marcus mellé lép, ellöki magát a nedves kövektől kicsit közelebb kerülve hozzá, hogy halk suttogását jobban hallja. Válasz helyett csak biccent egyet S rögtön utána fordul is kifelé a cellából.
Pont addigra ér oda az öreg is, aki előtt finoman meghajol, S az imént neki elmondott szöveget idézi vissza.
- Mester, a vádlott vallott, ám csak a szérum használatával. Elárulta, hogy hazudott S ő volt az, aki kivégezte a társait. Hátsó szándékot nem tudtunk meg, arra a megállapításra jutottunk hogy a rab beszámíthatatlan volt, valószínűleg az elméje megroppanhatott valamitől. Sajnos a szérum hatását nem tudta a gyenge szervezet elviselni, így az feladta a harcot. Lehetünk még valamiben a szolgálatára?
Felveszi közben a csuklyát, majd a mágusra pillant.

 

profile picture Marcus Draegan
Marcus Draegan
2022-06-24 21:49

Hozzászólások száma: 125
Regisztráció ideje: 2022-06-17 23:56:12
Nyomozás a Báb mester után

Nyugodtan és némán hallgatja a rabot. Arkonust, ahogy nevezi magát. Ott volt, amikor a démon kiszabadult. Egy őr volt ráadásul. Gondolkodik. Már sokkal távolabbról is hallja a lépteket, de még sem mozdul, hogy megszabadítsa a férfit,. Megéri-e az erő és probléma azt a kevés információt, amit hordozhat még? Ám túl sok a kérdőjel. Ha olyasvalaki lenne, aki találkozott az árulóval, többet érne. Így viszont nem, végül nem éri meg megkockáztatni, kiszabadítani innen, vagy a halál sorsról.
- Idd meg ezt. - adja halkan az utasítást, és ha ez megtörtént, még mielőtt a szer igazán hatni kezdhetne, hátra nyúl a nyakához. A szeme csak egy pillanatra villan fel, s ugyan ebben a pillanatban diszlokálja az egyik nyaki csigolyáját, hogy megszakadjon a gerincvelője is. Utána visszatolja a csigolyát, hogy nehezen felfedezhető legyen, és azt a hatást keltse, hogy a szérum ölte meg. Felkel, és Sedahoz lépve halkan elmondja neki, hogy mi lesz a sztori:
- Csak a szérumra vallt. Ő volt az áruló, aki megölte a többieket, és azt állította, kiszabadította a démont. Bevallott mindent a halála előtt, nem bírta a szérumot. - suttogja. Ha a mágus rendet rá szabadítják a démonra, talán több esélyt kapnak a többiek. Már ha nem egy bugyuta rend székel itt. A környéken történt furcsaságok azért csoda, hogy nem hívták fel a figyelmüket eddig... hacsak nem néznek ők is direkt félre. Majd aztán amikor a csoszogás elég közel ért, kilép a folyosóra, mint aki dolgát végezte oda bent.

 

profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2022-06-24 21:14
Titulus: A Korovi vár ura
Hozzászólások száma: 89
Regisztráció ideje: 2018-01-06 16:47:19
Nyomozás a Bábok mestere után


A rab kissé megnyugszik elcsendesedik, láthatóan beletörődik sorsába. Majd a kérdések hallatán kezeit a feje két oldalára tapasztja mintha össze akarná azt nyomni. A láncok pont annyit engednek hogy ezt meg tudja tenni.


-Had gondolkodjam, hiszen olyan régen történt mindez.. * suttogja*


-Először valami mozgolódás támadt az őr társaim között, de nem tudom pontosan miért mert én nem voltam ott. Valaki elkiáltotta magát a közelemben hogy „áruló” és a többiek üldözni kezdtek valakit aki elfutott de lefelé. Nem láttam ki volt az.


Reszkető végtagokkal leül a földre végül.


-A villanás és szörnyűség később következett, és nem láttam semmit. De ami feljött a mélyből nem az volt ami lement ez biztos. Olyan volt mintha a pokol ajtaját nyitották volna ki. Nem emberi volt az is biztos.

A nő kérdésére értetlen arccal mered rá.

-Bábmester? Az meg kicsoda? – majd ingatni kezdi a fejét.
-Nem dehogy! Nem itt történt, hanem a várbörtönben. Hiszen én ott voltam szolgálatos őr. Az első szinten…
Lassan kifogy a szuszból.

-Hogy mi a nevem? Arkonus ... szolgálatára. – nyúlik el a kövezeten elszánva hogy bevégezze életét.

A távolból csoszogó léptek zaja hallatszik egyre közelebb ér a hang forrása.

 

profile picture Seda Fayeth
Seda Fayeth
2022-06-24 20:36

Hozzászólások száma: 86
Regisztráció ideje: 2022-06-05 14:05:42
Nyomozás a Bábmester után

A lány nem tudja ilyen könnyen összerakni a képet. Elég sokáig ül némán, szinte hallani ahogy a fogaskerekek kattognak a fejében, majd hangos nyikorgással megállnak. Jó egy perc csend után mint aki felett gyertyát gyújtottak felpattan.
- Úgy érti, a Bábmester innen szabadult ki?
Mondhatni, igen büszke hogy erre "magától" rájött. Ajkai résnyire nyílnak ahogy elcsodálkozik, majd ujjait a rab arcán pihenteti finoman cirógatva azt.
- Köszönjük a segítséget. Mi a neved? Engedd, hogy emlékezzünk rád. - mosolyogva ellép tőle, S bár már rengeteg halált látott, legtöbbje az ő kezéhez ragad, egy ártatlan lélek elvétele túlságosan megrázó számára. Fejét elfordítja, S hagyja hogy vagy a fiola, vagy Marcus végezze a dolgát.

 

profile picture Marcus Draegan
Marcus Draegan
2022-06-24 20:26

Hozzászólások száma: 125
Regisztráció ideje: 2022-06-17 23:56:12
Nyomozás a Báb mester után

Habár maga az esemény érdekes, nem igazán tudja összerakni a képet. A hirtelen sötét és halál zaja kifejezetten olyasmi, ami közel áll hozzá, megannyi ilyen lényt ismer több száz éves múltját tekintve. De a fény és a vakítás valami egészen új. A fény - vakító fény! - olyasmi, amit a magasfajta kerül. Inkább hangzik úgy, mintha valaki éppen megvédeni akarta volna őt, csak épp rosszul sült el. A halálos kívánságot hallva fürkészni kezdi a megtört rabot. Nem szimpátiát, inkább empátiát érez, a maga háromszáz éves fogságával.
- Megakadályozom, hogy tovább kínozhassanak, de felelned kell még néhány kérdésre. Tűnt el valami? Kiszabadult valaki? A halottakon kívül rongálás történt? - kérdezgeti újra. Kellett, hogy célja legyen a támadásnak. Valamit akartak. A megjelenő Seda és a tekercsek... Kezd neki összeállni a kép. Ez az emlegetett démon lehetett. De lentről jött fel..? Üres "kézzel"? Mélyet sóhajt. Ha a rab válaszolt, előveszi a fiolát. Ha komoly a szándéka a halálra, megitatja vele. Ha nem hal meg tőle, hát rá segít. A tőre még mindig itt bujkál a csuha alatt.