~ Anwarion Szerepjáték ~


Királyi udvar

A Várhegyen magasodó palota impozáns fehérmárvány tömbje a királyi hatalom és méltóság megtestesítőjeként magasodik a város fölé. Nem csupán a mindenkori uralkodó, s a Koronatanács székhelye, de a királyi család rezidenciája is egyben, s mint ilyen, báloknak, társasági eseményeknek otthona, hova bejáratos az ország nagyjainak színe-virága. Folyosóin törtető udvaroncok, koncra leső csepűrágók súgnak össze, termeiben államügyekről határoznak, szövetségeket kötnek, s intrikálnak a zászlósurak, országbárók ligái.A palotanegyed kastélyai úgy bújnak a Várhegy köré, mintha félnének, hogy bármiben is elmaradnak a királyi udvartól. Kövezett utcáin, parkjaiban gyakoribbak az őrjáratok, mint a városban másutt, s külön fal veszi azt körül, hova csak menlevéllel juthat be.


profile picture Argaladori Belion
Argaladori Belion
2024-05-23 11:44
Titulus: Az uzsorás fia
Hozzászólások száma: 80
Regisztráció ideje: 2018-08-23
A hatalom árnyékában
Helyszín: Lécuyer nemesudvar, bálterem

*A felszolgálók nyomban ott teremnek, így még csak az okán se hagyhatja el a helyét, hogy a ruhája tönkrement, mert, hogy egy csepp nem sok, annyi se gördült le az asztallapról.*
-Oh hát semmi nem történt, drága uram, csak legyen óvatosabb. *Válaszol sietve, mielőtt még valami egyébbel próbálkozik. A "férjet" nem szándékozik mentegetni, nem azért jött ide, hogy ittas veteránokkal cseverésszen. Arra gondol, ha nem méltatja válaszra a morgolódását, talán nem is kíváncsiskodik tovább. Néha felé csitteg, hiszen még a bemutatás zajlik, de ennyi. Végre a bemutatás elér a Lordék asztalához, fel is áll, ő pedig enyhén megemelkedik, hogy lássa, ki ő és hol is ülnek. Sajnos csak a háta az, amit megfigyelhet, de már az is valami, hogy a ruházata megvan, lesz még tánc alkalmával ideje szemügyre venni. Ha a középnemesség kerül sorra, őt csak furólag említik meg, drága férje sajnálatos módon munka miatt nem tudott részt venni az eseményen, így tovább is lépnek.*

 

profile picture Alea Morlian
Alea Morlian
2024-05-22 20:54
Titulus: Udvarhölgy
Hozzászólások száma: 12
Regisztráció ideje: 2024-03-14
A hatalom árnyékában
Helyszín: Lécuyer nemesudvar, bálterem

Ruith minden szót mellőzve, csak komoran int a komornyiknak, viszont a kisasszony arcán őszinte mosoly fut végig felé, ellensúlyozva talán bátyja komorságát. Ahogy haladnak asztaluk felé a lány arca pirossá válik, de ez a sminktől mindössze halványan érzékelhető. A mosolya bájos, igyekszik magabiztos lenni, bár ez az próbálkozás fivére mellett egészen eltörpül. A fiatal férfi olyan a húga mellett akár egy kőszikla. Ő láthatóan jobban élvezi az emberek figyelmét, mint a lány.

A bemutatásnál a hölgy igyekszik mindent figyelni, de egy idő után a sok név egybefolyik neki, agya képtelen mindent megjegyezni. Lord Isenaar és Aurora kisasszony bemutatását és értő figyelemmel kíséri. Kék szemei szinte végig kíváncsian pásztázzák az emberek sokaságát. A Lordot és szép partnerét is alaposan megnézi magának, de egyéb gondolatokra szinte nincs is ideje, mert bizony ők következnek.

– A következő bájos pár a Királyi Udvarból érkezett köreinkbe! Köszöntsük hát Ruith Morlian urat, ki a napokban veszi át édesapja helyét a Királyi Tanács egyik előkelő székében, valamint gyönyörű testvérét Alea Morlian kisasszonyt! Az est további részében ismerkedjenek bátran velük is! Még egyszer köszönjük, hogy beragyogják a bált. – A bemutatást a testvérpár ragyogó mosollyal fogadja. A kisasszonyé bájos, mint mindig, míg Ruith mosolyát nem lehet túl őszintének nevezni, de gyengéden megfogja a kék kesztyűbe bújtatott kacsót és az előtte lévőkhöz hasonlóan ők is illedelmesen meghajolnak. Végül helyet foglalnak és továbbra is értő figyelemmel figyelik a további vendégek bemutatását. Legalábbis Lea figyel, fivére alighanem unatkozni kezd, így megsimítja a lány combját az asztal alatt. Senki sem láthatja, erre az aranyifjú ügyel. A húg kissé megremeg, de apró ragyogó mosolya kicsit sem változik.

– Tökéletesen viseled eddig! Ha továbbra is ilyen ügyes leszel, akkor lehet, hogy megkíméllek az éjjel! – Jelenti ki, mintha akkora kegy lenne a részéről. Oly’ halkan beszél, hogy azt más biztosan ne hallja, csakis Lea, akinek a szemei rebbennek csupán, mást nem képes reagálni.

 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2024-05-19 18:53

Hozzászólások száma: 200
Regisztráció ideje: 2016-09-08
A hatalom árnyékában
Helyszín: Lécuyer nemesudvar, bálterem

Tekintetét körbehordozza a bemutatottakon, az érkezőkön, egyszóval igyekszik az este folyamán figyelemmel kísérni mindenkit, nehogy lemaradjon egy fontos arcról vagy névről. Alea csodaszép ruháját elismerő mosollyal jutalmazza, noha a nő neki sem tűnik ismerősnek, sem a kúriában, sem a városban nem látta még.

- Attól tartok, én sem láttam még ezt a párost. Arc alapján testvérek lehetnek, talán...egy párnak nem nézném őket. - súg vissza, de ennél többet nincs érkezése mondani, mert hirtelen derült égből villámcsapásként minden figyelem rájuk szegeződik egyszeriben.

Ez az a pillanat, amire annyit vártak, és ahol nem fog megférni egyetlenegy aprócska botlás sem: mindennek tökéletesnek kell lennie. Alighogy felhangzik a nevük, sugárzó, boldog, büszke mosollyal pillant az oldalán a férfira, mintha már csak az is megtiszteltetés volna, hogy együtt említik a kettejük nevét. Ha a lord feláll, ő is követi, de meghajlás helyett három kecses, elegáns és kifogástalan pukedlit ejt meg a rájuk szegeződő tekintetek felé a tömegben, három különböző irányba. Ahogy a férfi kezet csókol neki, felemeli, a tekintetük összekapcsolódik, az övé is bizalmat és odaadást sugároz, hűen tükrözve azt a külvilág felé, ami elébb bemutatásra került előttük - tudván tudva, hogy minden kíváncsi szem rájuk szegeződik ebben a pillanatban, azt találgatva, hogy ki lehet ő, és abban is egészen biztos, hogy nem egyszer kell majd elmesélnie a származásának koholt történetét a díszes publikumnak.

Sugárzó mosolya egészen addig marad, amíg a tömeg döngicsélő figyelme el nem oszlik róluk, de akkor is csak egy kicsinykét halványodik - pedig ha tudná, hogy van valaki, aki épp álruhában keresi őket idebent, lehet hogy egy kissé jobban lelohadna...
Visszaül a helyére, de azután sem ereszti a férfi kezét, az arcát fürkészi, hogy mit láthat rajta.

 

profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2024-05-18 13:27
Titulus: A Korovi vár ura
Hozzászólások száma: 142
Regisztráció ideje: 2018-01-06
A hatalom árnyékában
Helyszín: Lécuyer nemesudvar, bálterem

Lényegében úgy zajlik minden amire számított. Rangban és titulusban de főként a számára fontos diplomáciai státuszban a felette álló nemeseket elég jól ismeri, ezért sok meglepetést nem tartogat számára a bemutatása a jelenlévőknek. Mindeközben érkeznek még vendégek, közöttük Morlian kisasszony és elegáns ruhába bújt előkelő kísérete. Azonban az ifjú hölgy olyan pompázatos ruhában tűnik fel hogy jó időre elvonja a vendégek figyelmét. Maga Isenaar is alaposan megnézi a párt noha nem látta még egyikőjüket sem. De azt nagyon gyorsan megállapítja a kisasszony és az úr is hibátlan ízléssel rendelkezik. Mindaddig kíséri őket a kitüntető figyelem amíg helyet nem foglalnak asztaluknál. Oda is súgja Rorának aki vélhetően szintén felfigyel a nem mindennapi látványra.

- Na őket például nem ismerem…

A bemutatás során minden vendég kap pár szavas jellemzést és köszönetnyilvánítás - ez teljesen szokványos egy ilyen esten. Viszont nem kevés ház ahogyan Harald udvara is hiányzik a sorból. Rá-rácsodálkozik milyen sok ismerős név nem jelent meg. Majd viszonylag váratlanul csak pár híres nemesi családfával és szereplővel Dercomely báró és kompániájának bemutatása után a figyelem ezúttal a Lord asztala felé összpontosul.

# - És engedjék meg hogy bemutassam a megjelent méltóságoknak Lord Isenaar-t Arreáth grófját aki elhozta közénk választottját a dicső múltú Langehorn - D' Laverne dinasztia gyönyörű képviselőjét és leszármazottját bizonyos Aurora Arona Suiza D’Lange kisasszonyt! Kérem köszöntsék őket is, és ne mulasszák el elrabolni a hölgyet az urak majd egy táncra a közös keringő alkalmával. # - hajol meg a hoppmester és kapkod levegő után mert valahogy túl hosszúra sikerült a mondat.

Már ezután csak annyit tesz hozzá:

# - Köszönjük nekik is hogy jelenlétükkel emelték az estély pompáját! #

Most aztán valóban a teljes sokaság figyelme rájuk irányul ahogyan a hoppmester előkelően és kellően színpadiasan mutat az asztaluk felé. És úgy ahogyan a többi említett vendég Isenaar is feláll az asztalánál és a főméltóságok valamint a többi vendég felé is sorrendben háromszor illedelmesen meghajol.

Megfogja a nő kezét és egy kézcsók után a szokásnak megfelelően azt kissé megemeli, így jelezve összetartozásukat az elő bemutatás alkalmával. Barátságos bizalmat sugárzó mosollyal néz Aurorára és a tömegre is mindegy elismerve és jóvá hagyva mindazt, ami az imént elhangzott.

Nincs egy csepp aggodalma és kétsége sem, hogy Rora is tökéletesen uralni fogja ezt a pillanatot amelynek jelentőségéhez nem is férhet kétség. Sok dolog miatt érkeztek ide de ez az egyik leglényegesebb feladat,mégpedig az, hogy a megjelenésükkel jelezzék a Lord az általa betöltött pozícióját jelen időben viseli, részt vállal a reá jutó feladatokban és hatalmát az általa birtokolt fontos Anwari terület felett magabiztosan gyakorolja.

Minden jelenlévő tisztában van azzal, hogy a királynő hatalma a hierarchikus hűbéri rendszer pillérein nyugszik így annak vezető képviselői és azok helyének stabilitása kihathat az egész állam működésére és biztonságára. És talán ez a legfőbb célja az ilyen összejöveteleknek, ahol a különböző szinteken a nemesség képviselői megerősíthetik szövetségüket, újakat köthetnek… vagy akár fel is bonthatják azokat. A felsőbb körök pedig ráláthatnak arra, hogy kivel és kikkel érdemes hosszabb vagy rövidebb távon számolni, együttműködni, felemelhetik vagy letaszíthatják ha erre módjuk van, az egyes szereplőit ennek a hűbéri láncolatnak ha a birodalom és/vagy saját érdekeik szerint úgy látják jónak. Akik pedig a legfelsőbb körök alatt helyezkednek el képességeikkel, hűségükkel, erőforrásaikkal támogatókra lelhetnek, hogy tovább gyarapítsák vagyonukat és udvartartásukat nem is beszélve persze a hatalomról.

 

profile picture Grand Grimoire
Grand Grimoire
2024-05-16 20:48
Titulus: A mesélő könyve
Hozzászólások száma: 4
Regisztráció ideje: 2023-10-12
A hatalom árnyékában
Helyszín: Lécuyer nemesudvar- bálterem

Alea kisasszony és Ruith megérkezése:

Ahogy a hintó megáll a feljáró tetején azonnal odaugrik két segéd és a csomagokat elveszik az érkező vendégektől. Illedelmesen követik az aranyifjút és csinos partnerét majd ahogy belépnek egy újabb komornyik áll elébük és egy mély meghajlással köszönti őket.

- Engedelmükkel megmutatnám melyik asztal van az önök számára fenntartva! - és elkéri a meghívót. Hasónlóan a többiekhez felvezeti őket az asztalhoz utána pedig diszkréten tovább is indul amint helyet foglaltak.

- Érezzék jól magukat! A megnyitó mindjárt kezdődik!

És mivel mostanra már sokan feszülten várják az asztaluknál a megnyitó kezdetét a csinos pár a vendégek sokaságának kereszttüzébe kerül. Asztaluk nem messze van Aurora kisasszony&Lord és Bélion Dáma asztalától. A bemutatásban a Lord után jönnek sorban de még Bélion Dáma előtt.

Belion asztala:

Az öreg harcos az alkoholos ködön át érzékeli hogy bajt csinált mikor az italokat töltögette. Zavartan néz Belion dámára és vizenyős tekintetével az asztal lapját nézi.

- Micsoda szerrrrencsétlenség bocsásson meg madam! Azonnal intézkedem, és mindent MINDENT jóvá teszek! - kezd óbégatni fennhangon mire sietve rendet tesz két felszolgáló az asztalon.

- Nagyon nagyon sajnálom Madam! - néz halszemeivel az öreg.
- A kedves férje hol van ilyenkor? Egy ilyen tüneményt elenged egyedül egy ilyen veszélyes helyre? Hát hová lett a becsület a gavallérság! - dohog magában inkább.

De elfogadja hogy a dáma kicsit eltávolodik tőle és szomorkásan veti bele magát a poharának elfogyasztásába. Felocsúdik a kérdésre:

- Nem tudom kicsodáról beszél kegyelmed! De márrrr most, kifejezetten irigylem azt a fickót!

Egészségünkre!
mondja ezt is harsányan, odakoccintva a poharát a másikéhoz és minden egyes „R” betűt súlyosan megnyomva.

//Sorrend: Lord , Aurora , Alea , Belion dáma //

 

profile picture Argaladori Belion
Argaladori Belion
2024-05-16 17:58
Titulus: Az uzsorás fia
Hozzászólások száma: 80
Regisztráció ideje: 2018-08-23
A hatalom árnyékában
Helyszín: Lécuyer nemesudvar- bálterem

*A legyező mögül ellaposodó pislogással figyeli a produkciót, nem akar még mindig felesleges feltűnést kelteni, hiszen most zajlanak a bemutatások, így esélyesen a Lord és a kísérője is hamarosan sorra kerül, akkor pedig meg tudja, hogy merre ülnek. Addig nem akar mozdulni a helyéről, amúgy se míg a tánc meg nem kezdődik. Fene gondolta volna, mert ő biztos nem, hogy egy ilyen szeszkazánt sodor mellé a balszerencse. Csak hümmög, mikor pedig megszalasd az a pezsgő, kap az alkalmon, hogy felemelkedve elhúzza a férfitől a székét.*
- Uh, te jó ég! Ez folyik az asztalon. *Szólal fel halkabban, dob a vízre egy kendőt a ruha rejtett zsebéből, hogy legalább ne folyjon le valóban az asztalról.*
- Kérem, legyen óvatosabb, a férjem választotta a ruhám és mérges lesz, ha tönkremegy az italfolt miatt. *Teszi hozzá.*
- Nem úgy van az uram! Lord Isenaar ígért nekem egy táncot, de még eddig nem láttam merre foglaltak helyet a kísérőjével. *Súgja halkabban, mintha titok lenne. Közben kelletlen felemeli a megtöltött pezsgőskupát és koccint, nehogy még hangosabb legyen ez az asztaltárs.*