~ Anwarion Szerepjáték ~


A kikötőnegyed

A székváros –és talán az ország- igazi szíve és veleje. A birodalmat mozgató pénz legfőbb forrása és elnyelője a városrész, hol minden pillanatban becsületes és törvénytelen üzletek ezrei köttetnek, a legkülönbözőbb érdekeltségű körök, s egyének közt. Védett öblében az év bármely szakában árbocerdő ringatózik, a dokkok és mólók végeláthatatlan rengetegén folyton színes embertömeg kavarog, kik a kontinens minden szegletéből szerencséjük nyomában érkeztek ide. Ideges kereskedők, mogorva vámtisztek, mocskosszájú rakodók, mosdatlan tengerészek és lapos pillantású haszonlesők a megszokott figurái e helynek, de bízvást állítható, hogy a legkülönb rendű és rangú személyek megfordulnak a nyüzsgő forgatagban.


profile picture Lord Isenaar
Lord Isenaar
2021-04-18 21:34
Titulus: A száműzött fejedelem
Hozzászólások száma: 62
Regisztráció ideje: 2018-01-06 16:47:19
[A talizmán nyomában- Oswalt kalandja]

Előzmény: Ahogy Holdviola aposztrofálta a közös megbeszélésen „csak ennyi maradt a Lord után”. Ez pedig egy sokat látott lovaglóostor rejtett funkciókkal melyet alaposan kielemeztek már, egy térkép valamely alaprajzról, amit Helio vitt el és az eredete után kutat, valamint egy szerencsetalizmán melyet Oswalt vett magához hogy megvizsgálja és azonosítsa.

Ahogy egyedül marad Oswalt barátunk a Vörös Kakas-beli szállásán és újra előkerül a kis érme, furcsa változásokat láthat rajta. Eddig mindkét oldalán ugyanaz a hóbortos kalapos figura volt látható, aki egy négylevelű lóherét tart kezében. Egyszerű bóvli vásári tallérnak tetszik első látásra.

Ahogy azonban a kezében forgatja az érmét, lassan csillogni kezd és az ábrák megváltoznak az érme két oldalán.
Az egyik oldalon a kalapos figura már sejtelmesen kacsint, és mire megfordítja a másik oldalon a lóhere helyett egy ismert szimbólumot ábrázoló kártyát tart kezében.
Ezt már Oswalt többször is látta, a városszerte ismert mágus a nagy Mogul pecsétje és kézjegye. Ismét visszafordítva az kalapos figura alatt már egy írás is feltűnik:
„Keressen engem a bajban”

Fellapozza hát Oswalt a mágikus lexikonját hogy megbizonyosodjon feltevéséről. Ez nem szerencsét hozó amulett, dehogy! Hanem afféle nyomjelző szerencsétlenség esetére. Ha valakit megkörnyékez a közvetlen baj, végső veszedelem, az érme ahhoz vándorol aki tud majd segítséget hozni. Olyan mint valami mágikus mentőöv. Különleges tulajdonsága továbbá, hogy semmilyen mágikus dologgal nem lehet megtörni ezt a képességét, ez a mágia nem fordítható vissza, nem másítható meg. Az érme mindig csakis ’annak mutatja meg magát’ aki a segítséget hozhatja. Csak egyszer aktiválható, tehát érdemes visszajuttatni a gazdájához.

 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-05-24 16:02
Titulus: Bársonytalpú settenkedő
Hozzászólások száma: 49
Regisztráció ideje: 2016-09-08 17:07:43
[A tébolyodott lélek]

A démonvadász megjegyzésére csak bólint, s a fogoly felé biccent. Odalép, majd int a férfinak, hogy segítsen neki lefogni, s amíg az veszteg tartja a tébolyodottat, sietve kapja ki a kicsiny fiola dugóját, s megragadva a férfi fejét, a szájába öntené az italt. A biztonság kedvéért kivár még néhány másodpercet, de az italnak immár hatnia kell....neki pedig megtalálnia a megfelelő kérdéseket ahhoz, hogy a titkok nyitjait leleplezhessék, és haladjanak a sakktáblán ebben az őrült játékban. Egy pár pillanatig habozik még, ahogy végiggondolja, miket motyogott eddig a férfi, s mi az amit kérdezne...majd nekirugaszkodik.

Zane, jól figyeljen ide rám...három kérdést fogok feltenni Önnek.

Az első: miben érzi magát hibásnak, mit tett? A második: Van-e valaki, aki esetleg megbízta Önt, hogy vigye el a bűnbak szerepét, vagy szítson békétlenséget a falubeliek között? A harmadik: Mi történt a családjával, és ki a felelős érte?


Egyelőre ennyi....ha szerencséjük van, annyit megtudhatnak, ki az a "vén szipirtyó", vagy van-e bármi köze a történtekhez, felbérelte-e valaki ezt a szerencsétlent...legalábbis őszintén reméli, hogy ezek legtöbbjére kapnak majd választ. Türelmetlenül toporog az üres fiolával a kezében immár.

 

profile picture Gordye Hurt
Gordye Hurt
2020-05-23 18:56
Titulus: Az Égi démonvadász
Hozzászólások száma: 5
Regisztráció ideje: 2016-10-01 22:45:30
[A tébolyodott lélek]

Elkeseriti a beteg állapot a igy a kérdésre csak bólint és a tarisznyájába nyúl és onnan egy kupát vesz elő és egy kulacsot. Leterit egy kendőt a földre és rápakolja kellékeket.

Tedd amit kell, különben kifutunk az időből. - feleli kurtán s ezután igyekszik a lehető legjobb tudása szerint megnyugtatni az őrült foglyot.

 

profile picture Aurora D'Lange
Aurora D'Lange
2020-05-15 13:26
Titulus: Bársonytalpú settenkedő
Hozzászólások száma: 49
Regisztráció ideje: 2016-09-08 17:07:43
[A tébolyodott lélek]

Ő is, Gordye is tesz fel kérdéseket, de ugyan mindhiába...a férfi nem beszámítható, a legkevésbé sem, s csak ismételgeti a maga mondandóját. Ebből igyekszik minél többet megjegyezni, hátha sikerül valamit kifundálniuk belőle. Közelebb lép Gordyehoz, s halkan súgná oda neki:

- Szükségem lenne a segítségedre. Itt van nálam egy fiolányi igazságszérum. Meg kell itatnunk vele úgy, hogy ne csapjon hangzavart, és mi se keltsünk különösebb feltűnést. Az eddigiek alapján kiszámíthatatlan, s a kérdéseinkkel nem megyünk semmire - de ha kénytelen igazat mondani, talán akkor...ha jól tesszük fel őket. - a férfira néz, várva a beleegyezést.

 

profile picture Alison Agrior
Alison Agrior
2020-05-14 17:48
Titulus: Ezüst szemű
Hozzászólások száma: 6
Regisztráció ideje: 2016-09-16 17:34:22
[ A tébolyodott lélek ]

Zane a sarokban kuporodva ringatózik tovább hiába beszélnek hozzá. Barna, kócos haja a szemébe hullik eltakarva félig az arcát és olykor felvillan szeme akár egy riadt állatnak, amikor körbe néz a helységben. Hol vannak ?...Miért nem látom őket? …Azt mondtad láthatom őket …. Himbálózása felgyorsul és hangosabban kezd beszélni, hadarni, összefolynak a szavak és a mondatok, szája sarkán kifehéredik a nyála.
Hazug, én megtettem mindent… én vagyok a hibás, én vagyok a hibás én vagyok a hibás …
Ismételgeti, sorozatosan újra és újra aztán egyszerre csak elnémul és a hintázás is lassulni kezd ,végezetül megáll és a jövevényekre néz kitisztult, vöröses kisírt szemekkel. Most először amióta itt vannak, most látszódik egy kevés értelem is azokban a szemekben. Lassan, akadozva fordítja feléjük a figyelmét, egyenesen Aurorán állapodik meg. Hazudtál nekem, hol a családom? Te vén szipirtyó hol a családom?
Csendes zokogásban tör ki és újra ringatózni kezd semmire sem válaszolva igazán. A zokogásba beleremeg a hangja is. Megtettem mindent, elpusztítottam…megtettem… én vagyok az oka….HOL VANNAAAK?????? Kimerülten üvölt fel eldőlve a mocsokban.

//Köszi a türelmet, router csere volt , kábelen nem volt működő képes a netem //

  A mágia se nem rossz, se nem jó. Csak az a fontos, mire használod.

profile picture Gordye Hurt
Gordye Hurt
2020-05-10 15:32
Titulus: Az Égi démonvadász
Hozzászólások száma: 5
Regisztráció ideje: 2016-10-01 22:45:30
[A tébolyodott lélek]

Egy árva szó nélkül követi Aurorát. Mikor elhalad az őr mellet kissé meghajol, majd belép ő is a cellába.

Üdvözlöm. Villant kedves mosolyt a betegnek mikor bemutatják, rögvest hozzá is kezd annak ellátásához illetve Aurorának való segédkezéshez. A szag nem rettenti meg de az orrát igen csak csavarja. Aprót tüszent a karjába majd közelebb hajol az ápolthoz.
Kérem nyugodjon meg és mondja el mi szél hozta erre? Kezdi a könnyed csevegést miközben meglepően jól adja a kis nővértanonc szerepét a hangját is beleértve.
És mi nyomja a kedves lelkét? Tudja hogy nincs sok idejük de a bizalmat nem árt megalapozni. Ezért ha a beteg viselkedése ellenségessé válik. mutató ujjával aprót koppint a halántékára amitől furcsa módon lenyugszik.