Tacoronte del Notturio
[Az öreg fejvadász]
Nem: Férfi 
Faj: Ember
Azonosító: #324

Kinézet:

Nagyjából 185-190 centiméter magas, arányos, az átlagnál lényegesen erősebb testalkatú, középkorú fehér bőrű férfi. Évei számát sem ő, sem más nem tartja számon, de a külsőjéből ítélve talán a negyvenes éveiben jár. Széles válla, erőteljes alkata árulkodik róla, a cserzett arcáról nem is beszélve, hogy nem bánt kesztyűs kézzel vele az élet soha. Sötét félhosszú haja, imitt-amott őszes és a szögletes markáns arcát keretező dús szakálláról ugyanez mondható el. Tekintete elszántságot, éberséget és legtöbbször gyanakvást és bizalmatlanságot sugall. Arckifejezése meglehetősen marcona, sőt inkább barátságtalan. Humora, ha van kedve ilyesmihez, leginkább száraz és szarkasztikus. Ruházata: Valószínűleg nem fog divatot teremteni az Anwar-i felső körökben és más előkelő helyeken a viseletével, mert ruhatára meglehetősen egyoldalú és praktikus, ugyanis kizárólag fekete szövetből és bőrből készült ruhákat hord. Szinte mindig magán viseli a fekete, különleges kidolgozású kemény bőr mellvértet, emellé az alkar, váll és nyakvédőt, valamint egy hosszú bőrköpenyt. Ezeket jól kiegészíti a sűrű szövésű erős szálú fekete nadrágja és a lovagló csizmája, melyet bizonyosan csak az eldugott fekete piacokon lehet fellelni. Nyakában ezüstláncon kereszthez hasonló medalion függ, eredetét csak nagyon kevesen ismerik, valójában egy titkos társaság szimbólumát mintázza. A megjelenésével egyben küllemére van írva hivatása is, hiszen lerí róla, hogy nem éppen szelíd foglalatosággal keresi kenyerét: a fekete bőr ruházata bőségesen tele van aggatva a legkülönfélébb fegyverekkel. Fegyverek: A hátán egy széles vállszíjon egy különleges kidolgozású, saját készítésű másfélkezes pallos függ, derékszíján pedig azonos mintát viselő hosszú tőr és rövid tőr függ sorban. Az övébe bújtatva sorakoznak a hegyes mester-dobótőrök, bal csizmája szárában vagy az öve bal oldalán pedig egy borotvaéles harci balta pihen. Mindkét kézelőjén 10 cm hosszúságú vékony orgyilkos penge rejtezik, melyet rugós mechanizmussal tud működésbe hozni. Nem csak előugrani tud a fegyver szúró és vágófegyverként aktiválva hanem kilőhető dobókésként is funkcionálhat beállítástól függően. Fegyvereitől csak kivételes esetben válik meg, megszokta hogy az élete múlik rajta hogy ezek mindig kézközelben legyenek. Mind fegyvereit mind vértezetét saját maga készítette és tökéletesítette, hogy akár a legszorultabb helyzetből is meg tudják azok menteni.

Jellem:

Nem az a kedélyeskedő fajta. Többnyire inkább nyers és szókimondó, de mindenképpen célratörő, ha beszélgetésről van szó és nem szereti az üres és értelmetlen fecsegést. Azonban, ha a cél vagy a szükség úgy hozza nagyszerűen tud alkalmazkodni a beszélgető partneréhez mind stílusban mind modorban vagy a beszélgetés tárgyában akár. Szereti az elmés és csavaros dolgokat, a leleményes és intelligens emberek társaságát kedveli , ( már ha egyáltalán társaságra vágyik önszántából - ez nála nem gyakori ) tehát semmiképpen sem egy fegyverforgató barbár. Érzéseit nagyon ritkán osztja meg másokkal, az érzelmek intézményét is inkább csak a munkájához köthetően ismeri, mint a manipuláció egyik eszközét és nem is bánik rosszul ezekkel ilyenkor. Egyetlen dolog élteti igazán, amit mindenek felett fontosnak vall: az elvállalt feladatot teljesíteni. És ezen a ponton számára nem számítanak az érzelmek vagy a morális akadályok – minden, ami a feladat teljesítését akadályozza vagy hátráltatja azt figyelmen kívül hagyja. Hiába hangoztatja még saját magának is, valójában nem a fizetség motiválja, hanem egy nehezen megmagyarázható vagy leírható „ becsületkódex ” aminek meg kell felelnie, amit a Rubor de Amaneacer rend generációkról generációkra örökít tovább szóbeli tanítás útján. Semmilyen szenvedélynek nem rabja, bár nem veti meg a szép nőket, az ízletes italokat na és a jó dohányt - főleg az utóbbit szivar formájában- de ezek nem befolyásolják az életét túlságosan. A két feladat közötti kellemes időtöltésnél rendszerint nem jelentenek számára többet ezek a dolgok.

Előtörténet:

Szerény sorsú családban nevelkedett egy Anwariontól messzi földön, édesapja egyszerű iparos ember volt. Egy fegyverkovács műhelyben dolgozott, mint fegyverkészítő mester és a megélhetést az adta a család számára, hogy a nagybirtokos zászlósúr főúr számára készítettek különféle fegyvereket és páncélokat, mikor mire volt épp szükség. Taco apjától tanulta a fegyverkészítés minden fortélyát, ügyes kezű inasként és boldogan élte az életét készülve arra, hogy egy napon talán majd saját céhet alapíthat és szüleivel közösen dolgozhatnak a biztosabb megélhetésért. Azonban a tartományi villongások során az egyik szomszédos hadjárat a falujukat is elérte, és az ellenség egyik első célpontja a fegyverkovács műhely lett. Tíz éves fejjel át kellett élnie azt a borzalmat ahogyan porig rombolják a szeretett otthonát, édesapját és testvéreit hideg vérrel meggyilkolják, édesanyját pedig vele együtt elhurcolják. Ettől a naptól kezdve csak a bosszú, az elégtétel éltette az ifjú Taco-t. Miután rabszolgasorsba került, minden áldott nap a szökését tervezgette, anyja megtalálására és megmentésére szőtt bátor terveket. A szerencse jó pár évvel később reá kacsintott, amikor egy véletlen tűzvész során kiszabadulhatott fogságából, és futott amíg csak vitte a lába, messze, minél messzebb ettől a borzalmas helytől. Kiszáradva, ájultan és félholtan leltek rá az akkor már 15 éves fiúra a fegyveres férfiak, akik hogy életét megmentség magukkal vitték. Csak sokkal később tudta meg hogy valójában hova is került. Egy Rubor de Amaneacer nevű okkult tudományokkal foglalkozó titkos társaság tagjai vették magukhoz, és mint ilyen, aki ide belép az soha többet nem hagyhatja el ezt a rendet. Így lett újra rab bizonyos értelemben Taco, de ez a mostani rabság már a megoldást jelentette számára, tervei megvalósítására. Ugyanis a rend többek között fejvadászattal is foglalkozott, ( hiszen valamiből fenn kell tartani a céhet valahogy ) és a vezetők látva a fiú képességeit és elszántságát, kiváló fejvadászt neveltek belőle. Meg volt minden az ifjú Taco-ban ami ehhez a szakmához kell. Elszántság, testi erő, ügyesség, bátorság, kíméletlenség, és még megfelelő spirituális affinitása is volt a tanítványnak a szükséges mágikus elemek elsajátításához. És ezen felül kiválóan lehetett irányítani Taco-t, minta tanítvány lett belőle hamarosan. Fényes karriert jósoltak és szántak neki a renden belül, minden tanítást és törődést megkapott ahhoz, hogy ha eljön az idő, akár magas rangot tölthessen be majd a renden belül. A baj csak az volt, hogy Taco-nak más tervei voltak… Amikor már úgy érezte Tacoronte, hogy mindent megtanult amire szüksége lehet, a kiszabott feladatok mellett nekilátott a saját privát nyomozásának. Évekbe tellett mire kiderítette, hogy édesanyját hova hurcolták el, és személyes hadjárat keretén belül, ügyesen manipulálva a rend többi tagjait módszeresen végzett mindazokkal, akik felelősek lehettek a falujának elpusztításáért szerettei haláláért. Azonban így is elkésett, anyját már nem tudta megmenteni, mert a szintén rabszolgaként dolgozó, akkorra már súlyos beteg nőt elvitte a tüdővész. Bár véghez vitte a tervét, mégsem tudta megmenteni már édesanyját. Amint kitudódott a renden belül, hogy Taco saját szakállára dolgozik, sőt meghamisítva a fejvadász parancsokat a rend többi tagját is a személyes bosszúhadjáratához használta fel, súlyosan elmarasztalták és kitagadták. De az érzelmi és szellemi hovatartozását nem vehették el és ezt a társaság is tudta jól, mert aki egyszer a Rubor de Amaneacer tagja lesz és felavatják, az haláláig tagja is marad. Azóta egyedül járja az útját, jobbára fejvadászattal, alkalmi munkákkal keresi a kenyerét, most már földrészekkel távolabb a rendtől és egykori hazájától. Jelenleg Anwarion területén próbál szerencsét, vagy igyekszik eltölteni életének hátralevő napjait, számára értelmesnek tűnő dolgokkal. Nagy ritkán megkeresik a rendtől valamilyen titkolt és vállalhatatlan feladattal, és ezeket a piszkos munkákat ő persze kifogástalanul el is végzi. Nem kötődik igazán semmihez és senkihez, és ebbe nagyjából beletörődött mostanra teljesen.

Egyéb információk:

Képességek:Testi ereje sem lebecsülendő, bármely helyzetben megállja a helyét legyen szó kocsmai verekedésről vagy a nehéz fegyverek használatáról azonban azt, hogy még ez idáig életben tudott maradni egy olyan szakmában ahol a negyvenes éveire a harcosoknak majdnem száz százalék a halandósága, sokkal inkább az ügyességének, észjárásának és a tapasztalatainak köszönheti. Bár a mágia használata nem túl magas szintű, azért van pár képesség, amit praktikus okokból kénytelen volt elsajátítani. Ezeket inkább intuitív mágikus képesség körébe lehetne sorolni. Képes felismerni és elhárítani a rá irányuló befolyás vagy megfigyelés bármely fajtáját (akár annak kísérletét is ) és könnyedén képes elkendőzni az elméjét érzéseit motivációit és mentális állapotát a külső mágiát vagy más képességet használó megfigyelő elől. Ugyanakkor magas szintre fejlesztette a hatodik érzék, vagy más néven az érzékeken túli észlelés passzív képességét: a vele kontaktusba kerülő tárgyakhoz, vagy személyekhez köthető jelentős érzeteket felismeri, az egyes emberekre hangolódva bizonyos mértékig az elméjükbe lát, sőt akár gondolatokat is tud közvetíteni. Ezek azonban csak érzetek és benyomások szintjén léteznek számára, de útmutatással szolgálnak számára az adott személy szándékainak, érzéseinek felismerésére, szerencsés esetben akár azt is felismeri ha félre akarják vezetni. Közvetlen kontaktusban képes az adott épületen belül lévő személyek számát és helyzetét is meghatározni a spirituális érzékelés útján, mégpedig elfogadható biztonsággal, sokszor a mentális szintjüket is képes érzékelni. Az észlelés segítségével legtöbbször megérzi a rá leselkedő veszélyt és a közelében tartózkodó élőlények jelenlétét. Ugyanezen képessége folytán akár teljes sötétségben is tud célozni fegyvereivel, nem szükséges a látására hagyatkoznia helyzetét be tudja tájolni akár vakon is. Kiváló csapdakészítő és remekül ért a különféle zárak és széfek kinyitásához. Nem nagyon akad olyan mechanikus zár mely kifogna rajta. A fegyverforgatás képességét igen magas szinten elsajátította, minden olyan fegyvernemben amit a rend fejvadászai használnak. Így az egy és kétkezes vágó fegyvereket kiválóan forgatja, legyen szó kardról, pallosról, szablyáról vagy különféle tőrökről. A dobó és hajító fegyverekkel is remekül bánik, könnyedén és pontosan céloz dobótőrökkel és pengékkel, a harci baltával képes pontosan célba dobni és egykezes fegyverként is tudja használni. A zúzófegyverek használatában is épp oly jártas, buzogányokkal és harci kalapáccsal is kellően elboldogul az ellenfelek nagy szomorúságára vagy vesztére akár. Közelharcban hatásosan tudja alkalmazni a tanult jó pár keleti bénító hatású ütést és megfogást, amely hatására az ellenfele részleges bénulást, koordinációs zavart, eszméletvesztést szenvedhet el. Kritikus esetben akár halált is okozhat ezzel, a chakra pontokra mért megfelelő erősségű és nagy pontosságú ütéssel. ( Pl: légzés vagy szívverés leállítást okoz. ) Update Egy többsoros fekete színű bőr karkötőt visel a jobb csuklóján melyet Keila Lianore-tól a kedvesétől kapott. A karkötő közepében egy apró holdkő található amely a keleti Ezüst szél és levegő templomából származik.

Bónusz tárgyak és felszerelések:
  Mik ezek, és hogyan tehetsz szert rájuk?
A jutalomtárgyakat a mesélő karakterek osztják ki egy-egy kaland végén, ha úgy ítélik meg, hogy a játékosok ügyesen oldották meg a rájuk váró nehézségeket, rejtélyeket, vagy logikai fejtörőket. Természetesen nem minden mesélő oszt jutalmat a kalandja végén (erről tájékozódhatsz a mesélő adatlapján is), és nem is kötelező tárgyakkal jutalmazni a kalandorokat.

Amennyiben a mesélő úgy ítéli meg, hogy jutalomban részesülsz, beküldi a tárgyat és annak leírását, az pedig bekerül a karakterlapod „Bónusz tárgyak és felszerelések” részébe, így számodra is láthatóvá válik, mivel is rendelkezel pontosan.

A tárgyak használata és eldobása
A jutalomtárgyaknál nincs megkötve a mesélő keze: az ő fantáziájára van bízva, hogy miféle tárgyat kapsz, és az meddig használható. Arra viszont szigorúan megkérünk, hogyha egy tárgyat kijátszottál és mondjuk egyszer használatos volt (pl. egy láthatatlanná tévő varázsital), azt töröld a karakterlapodról.