A Bábok Mestere
[Az árnyvilág vazallusa]
Nem: Férfi 
Faj: Démon
Azonosító: #311

Kinézet:

Nagyon ritkán látható az emberek számára saját valójában, ugyanis igazi fizikai testet ritkán ölt és ilyenkor is szinte mindenki másként látja. Teste légies, füst és árnyszerű mintha nem szilárd anyagokból épülne fel mert valójában nem is, a sötét mágia energiája tartja egyben. Termete messze meghaladja az emberekét többnyire jóval két méter feletti, de ez is változó azon is múlik ki a szemlélője. Igazi arca nincs, nem láthatók a fején az emberekre hasonlító jellegek és vonások egész megjelenése ijesztő, torz és puszta jelenléte is páni félelmet kelt a halandókban. A feje leginkább egy emberi koponyára hasonlít melyen szemgödrei sötét lyukakként tátonganak, és teljes egészében fekete csuklyás tépett köpönyegbe burkolódzik. Mimikát, gesztusokat soha nem láthat az arcán senki, a hangját ha hallod az csak a fejedben szólal meg mikor hozzád szól. Teljes testét fekete szövet takarja, csontpáncélja, kesztyűje és minden eleme aruházatának vagy testének szintén fekete. Lábait nem használja jóformán járásra, mindig örvényként lebegve változtat helyzetén. Megjelenésekor a fizikai testén a mágia hatására kékes színű energiaáramok táncolnak, olykor szemgödre mélyén kékes láng izzik. Ebben az állapotában semmilyen eszközre nincs szüksége a különböző átkok, rontások idézések és egyéb varázslatok gyakorlásához, ezért teljesen érthetetlen okból díszítik köpönyegét szalagra fűzött zanzásított emberfejek és egyéb emberi maradványok. Lehet, hogy csak a furcsa ízlésének megmutatkozásai a ruházatának ezen szörnyű kiegészítők. Azonban legtöbbször nem saját alakját használja a halandók világában mert nem véletlenül nevezik a Bábok Mesterének.

Jellem:

Tulajdonságok/képességek: Micsoda valójában és mikortól létezik? Erről megoszlanak a vélemények senki nem ismeri eléggé ahhoz, hogy biztosat állítson, de keletkezése az Ősi Istenek korába vezet amikor még Angyalok és Démonok uralták ezt a síkot és küzdelmük formálta a világot. Egyike a fennmaradt legmagasabb rendű démonoknak, akik az emberi faj megrontása által tudják táplálni a pokol erőit és szolgálni a gonoszt. Elpusztítani emberi erővel és eszközökkel lehetetlen, energiáját csökkenteni és elűzni vagy távol tartani is csak az Ősi Istenek által létrehozott szent tárgyakkal, ereklyékkel, az ősi mágia életre keltésével lehetséges. Kizárólag olyan fegyverek képesek ártani neki melyeket a végzet csarnokában az angyalok kovácsa készített és az Ősi Istenek áldását hordozzák. Az azóta fennmaradt és használatos mágia legfeljebb csak korlátozni tudja a sötét mágiájának ártalmasságát de a Bábok Mesterében kárt tenni nem tud. Ellenben az általa teremtett lények ellen már az alkalmazott mágiai is eredményesen fel tud lépni. Meg képes idézni számtalan előhalottat, és alacsonyabb rendű démonokat is akár egy egész hadseregre valót. Ezek elpusztítása azonban a Mester erejének csökkenésével jár. A megidézett lények nem rendelkeznek a mester mágikus képességeivel. Ugyanakkor az általa teremtett szörnyeket és kreatúrákat mágiával tudja befolyásolni, táplálni, erősíteni vagy gyorsítani. A Bábok Mesterének a mágikus eszköztára igen sokrétű. Számos és magas szintű átkot tud alkalmazni, gyengítést, vakítást, sorvasztást, bénultságot, energia csapolást, különféle fizikai tüneteket és a sor még elég hosszú. De az igazi fegyvere az emberi test megszállásában és manipulációjában rejtezik de bármiféle élőlényt képes uralni amelynek idegrendszere és teste van. Ahogyan a neve is jelzi egyszerre egy időben nagy számú embert tud élő bábként használni az akarat átvitelével. Ilyenkor a megszállt személyek érzékelik a környezetüket, gondolkodni és néha még beszélni is tudnak, de a cselekvésük teljes kontrollját a bábmester birtokolja az ellen teljességgel tehetetlenek. A megszállt személyek csak a saját fizikai képességeikkel rendelkeznek ekkor. Azonban képes egyszerre csak egy személyt teljesen megszállni is, ilyenkor a gazdaszemély semmiféle érzékelést és kontrollt nem tud gyakorolni a teste felett, szabályosan el van zárva a saját testében a mester beleköltözik a testbe. Ekkor a test a Bábok Mesterének minden adottságát birtokolja. A megszállt személyek elméjébe ugyanakkor nem lát bele, ismereteikkel nem rendelkezik. Illúziók során mindazok testi adottságait és főbb vonásait fel tudja venni, akikkel valaha testi kontaktust teremtett. Az illúzió csaknem tökéletes, mely akár fizikai tulajdonságokkal is rendelkezhet ( tapintható, árnyéka és szaga van stb. ) de ennek fenntartása mindig valamely varázstárgy használatához kötődik mely az illúzióban is megjelenik. Nem csupán embereket és élőlényeket tud projektálni illúzió segítségével hanem szinte mindent amit az emberi elme fel képes fogni és ismeretanyaga van róla. Értelemszerűen a mágiahasználat a varázslat erősségétől és időtartamától függően csökkenti energiáit ezért nem tudja azokat végtelen ideig fenntartani. Ez alól kivételt képez ha teljes valójában megszállja a kiválasztott személyt mert ekkor akár élethosszon keresztül fent tudja tartani a mágia hatását. Alapszinten képes telekinézisre is, vagyis különféle tárgyak, fizikai testek mozgatására a térben. Ez a mágia nem tartozik erősségei közé ezért maximum 100~150 kg -os testeket tud ilyen módon mozgatni és viszonylag korlátozott távolságra, rövid időtartam alatt. Mint minden árnyék-lény a sötétség a lételeme, sötétben sokkalta erősebb, energiáit hatásosabban tudja használni. Ebből az következik hogy a fény lehet az természetes vagy mesterséges, de különösen a kristályok által kibocsátott gerjesztett fény hatásosan tudja korlátozni a mágiáját annak erősségét. Ez persze nem jeleni azt, hogy fényes nappal akár nem járhat kelhet közöttünk emberi alakot öltve vagy megszállva és irányítva személyeket esetleg illúziót használva, de a sötétségbe burkolódzva tudja igazán kihasználni erejét. Mivel élő testeket használ fel ezen a síkon a jelenléthez, az érzékelés egyéb formáival tájékozódik ( energia és mágia érzetek ) , az emberi érzékszerv adta információk sokszor nem tökéletesek számára. Tehát nem úgy és nem olyannak látja, hallja a világot mint az emberek vagy más élőlények.

Előtörténet:

A Bábok Mestere mindig is létezett, közöttünk járt, az ősi írásokban is említik név szerint, vagy találhatók a személyére tett utalások és a mágusok nagy kézikönyve is nagyjából harminc oldalon taglalja a mibenlétét. Több névhez kapcsolódóan is lejegyezték tetteit és valós emberi személyekkel azonosították, de ezek bizonyíthatóan mind csak áldozatai voltak, kiknek a képében cselekedett az emberek között. Ugyanis jellemzően emberi életeken átlépve azokat felhasználva van jelen a halandók világában, folyton cserélve az emberi létezés porhüvelyeit céljai megvalósítása érdekében. A róla megtudható információk nagyon hiányosak, kutatásával érthető okból nem foglalkozik senki...

Egyéb információk:

A karakter kalandok során vagy mesélőként léphet be Anwarion világába, tehát nem tekinthető önálló játékos karakternek és a többi játékosnak nem kell így számolnia jelenlétével.

Bónusz tárgyak és felszerelések:
  Mik ezek, és hogyan tehetsz szert rájuk?
A jutalomtárgyakat a mesélő karakterek osztják ki egy-egy kaland végén, ha úgy ítélik meg, hogy a játékosok ügyesen oldották meg a rájuk váró nehézségeket, rejtélyeket, vagy logikai fejtörőket. Természetesen nem minden mesélő oszt jutalmat a kalandja végén (erről tájékozódhatsz a mesélő adatlapján is), és nem is kötelező tárgyakkal jutalmazni a kalandorokat.

Amennyiben a mesélő úgy ítéli meg, hogy jutalomban részesülsz, beküldi a tárgyat és annak leírását, az pedig bekerül a karakterlapod „Bónusz tárgyak és felszerelések” részébe, így számodra is láthatóvá válik, mivel is rendelkezel pontosan.

A tárgyak használata és eldobása
A jutalomtárgyaknál nincs megkötve a mesélő keze: az ő fantáziájára van bízva, hogy miféle tárgyat kapsz, és az meddig használható. Arra viszont szigorúan megkérünk, hogyha egy tárgyat kijátszottál és mondjuk egyszer használatos volt (pl. egy láthatatlanná tévő varázsital), azt töröld a karakterlapodról.