Mildred An Faye
Nem: Nő 
Faj: Vérfarkas
Azonosító: #269

Kinézet:

Mildred egy teljesen átlagosnak tűnő, kellemes megjelenésű nő, valahol a húszas évei közepe tájékán járhat. Noha ez hamiskás valóság csak, igaz korát nem méltóztatik egykönnyen elárulni. Karcsú alkata ellenére sosem volt törékeny, felemás színű szemeiben a vadűzés fékezhetetlensége táncol, mialatt arcvonási szelídek és finomak az éjtündérek méltóságával. Arcának puha éleit szőke hajtincsek keretezik, fürtjeit legtöbbszőr feje tetejére csavarja fel laza kontyot alkotva belőlük, így még enyhén ívelt füleit is rejtekben tarthatja. Viselete egyszerűnek és kényelmesnek mondható a maga nemében s mozgása ezekben kivételesen légiesnek és lágynak hat elmosva a határt egy ragadozó járásáéval.

Jellem:

Zabolátlan, kifürkészhetetlen vadság lengi körbe illékony küllemét s ennél vadabb csupán a dühe lehet, ami gyakran fellángol, ha igazságérzetét megsértik. Ami biztos, hogy sosem vették őt egy kalap alá a bájos és illemtudó hölgyekkel.

Előtörténet:

Messze délen az Olmund határvonalak mezsgyéjén látta meg a napvilágot ez a páratlan teremtés. Sosem tartozott ő igazán senkihez és semmihez, ő maga a természet csúf tréfája csupán s ennek örökségét minden porcikájában hordozza élete végéig. Hosszú évek teltek el a születése után, mire kamaszkorának első teliholdja rámosolygott s az éjszaka idegen ismerősként köszöntötte őt. A sűrű homály magához ölelte új alakját, az emberit a nappalnak ajándékozta, most, ezúttal a farkas testét és lényét üdvözölte. Már azon az estén is érezte, hogy ő maga más, más mint egy ember, más mint egy farkas, semelyikhez sem tartozik igazán és ez a kettőség belopta magát az életébe, társául szegült további éveken át. Ez a bizonytalanság lassan eltompult és elnémult benne, de még mindig látta a többiek szemében, hogy másként tekintenek rá. Ő is látta magát kívülről, de nem értette. Teste törékenyebb, finomabb, mint társaié, noha fizikuma erejében felveszi velük a harcot, fürge mozgásával másokat is maga mögött hagy és szinte érti a természet nyelvét, a fákat és a folyókat. Megannyi kérdéssel fordult apjához az évei során, társaihoz és a falka tagjaihoz, ám ezekre sosem érkezett olyan válasz, ami igazán megmagyarázta volna a körülötte lévők viselkedését és főként önmaga természetét, testének titkait. Egy nap a falkán, portyázó vadászok ütöttek rajta, s szinte alig maradt életben néhány vérfarkas. Mildred atyja is súlyosan meg sebesült a lerohanásban, már-már megcsókolta a halál szele, így esett, hogy beavatta leányát abba a titokba, amit eleddig annyira igyekezett megtartani. Megtartani a lánya előtt, hogy ne viselje terhét a botlásának, szégyenét, csupán ő maga. Mildred nem volt hajlandó tovább tűrni, nem volt hajlandó mások szabályai szerint élni tovább és dühe ereje a következő telihold éjjelén utolérte. Gyorsabban jött, mint hitte volna, egyszerűbben, mint gondolta volna, így lépett a saját ösvényére a hold bársonyos és nyugtató fénye alatt. Elhagyott minden ismertnek vélt erdőt, mezőt és folyót, odahagyta a falkát, az otthonának csúfolt falvat, annak rémséges titkait, hazug szavait. Hosszú utat tett meg, sok helyen fordult meg több-kevesebb időt eltöltve ott, de elérte végül az Anwar birodalom Székvárosát is és e földeken lépdel már.

Egyéb információk:

|| Szemei: Jobb szembogara sötétkék színű apró arany pettyekkel hintve, bal írisze világosbarna. ||Kevert vérű vérfarkas, noha ezzel a képességgel született, nem ember hordta ki a méhében. Szülője várandós volt vele, amikor egy éjszakán megmarta őt az atyja . A kórság gyorsan terjed, dominánsan átvette az uralmat az anya és a magzat felett, ámde senki sem számolt vele életben is marad. Mildred ¼ -része mégis örökölte anyja tulajdonságait, az éjtündérek vonásait és kapcsolatát a természettel. ||Farkas alakban: Mint embernek tűnő alakja, úgy farkas alakban is észrevehető testfelépítésének a különbsége. Termete kisebb, bundája fehér és arany keveréke. Ellenben ereje továbbiakban sem vész el, érzékei is roppant élesek. ||Kiváló harcos neveltetése okán, ügyesen forgatja a rövid pengés fegyvereket és hord is a csizma szárába rejtve két egyszerű obszidián tőrt.

Bónusz tárgyak és felszerelések:
  Mik ezek, és hogyan tehetsz szert rájuk?
A jutalomtárgyakat a mesélő karakterek osztják ki egy-egy kaland végén, ha úgy ítélik meg, hogy a játékosok ügyesen oldották meg a rájuk váró nehézségeket, rejtélyeket, vagy logikai fejtörőket. Természetesen nem minden mesélő oszt jutalmat a kalandja végén (erről tájékozódhatsz a mesélő adatlapján is), és nem is kötelező tárgyakkal jutalmazni a kalandorokat.

Amennyiben a mesélő úgy ítéli meg, hogy jutalomban részesülsz, beküldi a tárgyat és annak leírását, az pedig bekerül a karakterlapod „Bónusz tárgyak és felszerelések” részébe, így számodra is láthatóvá válik, mivel is rendelkezel pontosan.

A tárgyak használata és eldobása
A jutalomtárgyaknál nincs megkötve a mesélő keze: az ő fantáziájára van bízva, hogy miféle tárgyat kapsz, és az meddig használható. Arra viszont szigorúan megkérünk, hogyha egy tárgyat kijátszottál és mondjuk egyszer használatos volt (pl. egy láthatatlanná tévő varázsital), azt töröld a karakterlapodról.