Lord Isenaar
[A Korovi vár ura]
Nem: Férfi 
Faj: ember
Azonosító: #226

Kinézet:

Nagyjából 40 éves, az átlagosnál erősebb testfelépítésű 190 centiméter körüli, arányos testalkatú, izmos de inkább szikár, fehér bőrű férfi. Dús sötét és rövid haja van, legtöbbször borostát visel, arca markáns, álla hangsúlyos. Szeme színe barna, tekintete éber, derűs, és többnyire cinkosságot sugall. Száműzetése előtt a legelőkelőbb és legkiválóbb holmikat hordta Isenaar fejedelem mit fel lehetett lelni a világnak eme szegletében, azonban rejtőzködésre kényszerülve e divat alaposan megkopott… Ezért legtöbbször sötét, vagy fekete palást takarja ruházatát, de köpönyege alatt különlegesen kidolgozott címeres lovagi mellvértet visel. Felületes szemlélő számára akár még szakadtnak is tűnhet ruházata, azonban aki tüzetesebben végigméri, annak látnia kell, mit igyekszik eltakarni viselője az elnyűtt csukjás palásttal. Minden apró ruhadarabja kivételes minőségű és tartós anyagból készült, amelyeket csak messzi földről érkezett mercenáriusoktól lehet beszerezni súlyos aranyakért. Mellvértje alatt ezüst hímzésű mélykék háromnegyedes selyem felöltőt visel hozzá erős szövésű de kényelmes lovagló nadrággal és hosszúszárú bőr csizmával. Elmaradhatatlan társa, a fegyvere a gazdagon díszített másfél-kezes pallos melyet a széles bőr derékövön oldalt visel , markolatába foglalatolva a rubin színű ékkő, ugyanilyen mintázatú címeres magas pajzzsal. Csizmaszáraiban rejteget két hosszú tőrt is, végszükség esetére. Szinte mindenhova magával viszi méretes hátizsákját is mely számtalan meglepetést rejt….Hűséges hátaslova melyet még nagyapjától kapott Koncos névre hallgat, és talán az utolsó eleven emléke a szülői házból.

Jellem:

: Nemesi származású, kifinomult ízléssel rendelkezik. Természetét tekintve elég hóbortos, kissé bohém,hedonista de víg kedélyű , higgadt, barátságos, nagyvonalú és jó humorú, bár sokszor ez inkább szarkazmust jelent. Világlátott és tanult ember, elmélkedő típus, műveltsége átlagon felüli. Többre tartja a szellem és ész hatalmát, mint a nyers erőt. Ugyanakkor határozott és megfontolt is egyben, s bátorság dolgában is helytáll ha kell. Csatában főleg ügyességére, s leleményességére, valamint képzettségére támaszkodik. A szebbik nem az egyik gyengéje és annak elkötelezett hódolója. Mindig udvarias, és előzékeny, az előjogokat, a nemesi etikettet ismeri és megtartja, becsületét az életénél is többre értékeli. Nem kedveli a bárdolatlanságot, a nyers és erőszakos modort nem állhatja.

Előtörténet:

: Lord Isenaar egy másik királyság szülötte mely nem áll diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatban Anwarionnal. Nemesi felmenői jelentős vagyont és földeket hagytak rá s fejedelemségük dicsőségét. Nagyapja a természet szeretetére és gazdálkodásra tanította gyermekkorában, míg atyja elsősorban fejedelemnek szánta és utódjának ,ezért a legkiválóbb iskolákban taníttatta gyermekét. Szerető családban nőtt fel tudatosan készülve arra, hogy apjától átvegye majdan a tartomány vezetését, és idővel majd talán még többet is... Katonai iskolát is végzett atyja kívánságára, és itt jelentős katonai és hadvezetési jártasságra tett szert. Üldöztetése előtt a királyt szolgálta hűbéresként, több csatában is bizonyítva hűségét, békeidőben pedig önálló tartományát igazgatva élt. Fejedelmi életét szertelenül és habzsolva élte mindaddig, míg végzete egy nemesi származású hajadon képében utól nem érte. Anwarion földjére száműzetése miatt került, mert egykori választottja, kit érzelmei megfakulásával elhagyott, s utóbb minduntalan más nők kegyét kereste, bosszút esküdött fájdalmában. S mint az közismeretű, egy megcsalt és megbántott szerelmes nő bármire képes…Amidőn Isenaar elhagyta Daemelia úrnőt az a gonoszhoz fordult, hogy egykori szerelme életét, annak végezetéig megpecsételje, és becsületétől megfossza. Sajnálatos módon elsőre megtalálta azt akitől mindenképpen távol kellett volna tartania magát: Radawenik sötét nagyurat aki tulajdonképpen rég óta a gonosz erők hatása alatt állt, hogyan használja fel a sértett lelkű nőt, hogy egyszerre két életet kiszolgáltasson urának. Radawenik felhasználva Daemelia befolyását a királyi családban, könnyedén megszervezte a palota lerohanását melynek eredményeképpen démoni és élőhalott seregek elrabolták Lótherin király egyetlen leányát, magukkal vittét a sötétség homályába. Radawenik gondoskodott arról hogy számtalan bizonyítékot adjon arról, miszerint Isennar közbenjárásával történt ez a rettenet. Ugyanakkor Daemelia lelkét egy átok segítségével Isenaar lelkéhez bilincselte, hogy azon árnyékot vetve fájdalmával, örökké magához láncolja. Daemelia így szintén a gonosz varázsló áldozata lett. Lótherin, lánya elrablása után azonnal hajtóvadászatot indított Isenaar ellen. Isenaar idős apját azonnal bebörtönözték, családját mindenétől megfosztották, s ő maga csak titokzatos segítője által kerülte el a halált. Mivel életében mindig jó és igazságos uralkodója volt népének, sokan nem felejtették el azt. Segítője aki tisztánlátó képességgel bírt ( olyan személy aki mindig felismeri az elhangzott mondatok igazságtartalmát, és megérzései vannak a jövőt illetően ) időben megszervezte Isenaar kimenekítését és szökését, mielőtt a királyi seregek a családon rajtaüthettek volna. Vagyonának kis darabját is megmentette Isenaar számára: de családi hagyatékából azonban csak némi arany, a legendás fegyverkészlet két darabja, és a rejtélyes hátizsák tartalma maradt meg. Legutolsó üzenetében Isennar segítője azt mondta, hogy Anwarion földjén kell a megoldást keresni és minden baj forrását is. Ezért Isenaar hajóra szállt és Anwarion földjére a fehér tengert átszelve így érkezett. Idővel Isenaar úgy tapasztalta hogy Radawenik felhagyott keresésével, és beletörődve hogy száműzetése végleges otthonra lelt Anwarion földjén. Sokéves katonai szolgálatának, és egy jelentős tartományrész megmentésének elismeréseként Harald, Anwarion egyik befolyásos zászlósura egy kisebb hűbéri birtokot, és a Korovi várat és hozzá tartozó földterületet adományozott neki. https://anwarion.hu/korovivar Hűbéri kötelmei kiterjednek ennek a szerény tartományrésznek az igazgatására, valamint Harald banderiális seregének vezetésére, mellyel békeidőben a hűbérúr jóváhagyásával bizonyos korlátozásokkal de maga is rendelkezhet.

Egyéb információk:

: Képességek tekintetében elsősorban az emberismerete emelkedik ki. Igen tapasztalt ilyen téren, bárkivel könnyen szót ért, meggyőző ereje legendás. Katonai ismeretei jelentősek, műszaki képzettsége iskolázottsága okán magas fokú. Ezeket felhasználva képes akár ostromgépeket alkalmazni vagy hadat vezetni akár századerőben is. Tapasztalt kardforgató, ereje teljében lévő ember. A mágiához nem ért, és meglehetősen idegenkedik tőle. Fegyverei: családi hagyatékból származnak, és legendásak mert a hiánytalan készlet birtokosát rendkívül erős mágikus védelemmel és emberfeletti képességekkel ruházzák fel. A teljes fegyverzetet Isenaar apai dédapja, Isenhart számára kovácsoltatták még az ősi angyalok a végzet csarnokában, mert elkötelezte magát a döntő ütközet megvívására a pokol szolgái ellen és részt is vett a győztes ütközetben. Azonban Isenaar fegyverzete hiányos mert a készletből csak a másfél-kezes pallos ( a Nemezis ), és a magas lovagi pajzs ( Nordiana álma ) maradt meg. A címeres griff madarat ábrázoló magas lovagi pajzs mágikus védelmet ad elsősorban lövedékek ellen de hasonlatosan a kard tulajdonságaihoz az élőhalottakat, démonokat megfélemlíti, csapásukat blokkolni tudja, ártalmas mágiájukat bizonyos mértékig semlegesíteni képes. A pallos eddig kiismert különleges tulajdonságai: valamely rendkívül ritka, fényes, és kicsorbíthatatlan fémből készült, minden élén végigfutó rúnák vannak belemarva, melyek megfejtése eddig egyetlen mágiát ismerő személynek sem sikerült. A pokol teremtett lényei, élőhalottak, démonok és más sötét mágiával bíró vagy általa létrehozott kreatúrák életre keltik, és ha akarja a használója ha nem, ellenszegül a végzet szolgáinak. Az arra érdemes használó kezében megsokszorozza a támadás erejét és gyorsaságát és kivédhetetlen hatékonysággal pusztítja el a pokol megidézett lényeit. Valójában nem a kard fizikai valója teszi ezekre képessé, hanem a mágikus kapcsolat amely összeköti Isenaar fejedelmet ősével a győzedelmes Isenharttal és az ősi angyalok tanácsával melyek a mágikus tárgyat készítésekor felszentelték. ) ( kiegészítés: A készlet további részei: páncélkesztyű, egy címeres mellvért, egy lovagi sisak, és egy lovagi csizma. )

Bónusz tárgyak és felszerelések:
  Mik ezek, és hogyan tehetsz szert rájuk?
A jutalomtárgyakat a mesélő karakterek osztják ki egy-egy kaland végén, ha úgy ítélik meg, hogy a játékosok ügyesen oldották meg a rájuk váró nehézségeket, rejtélyeket, vagy logikai fejtörőket. Természetesen nem minden mesélő oszt jutalmat a kalandja végén (erről tájékozódhatsz a mesélő adatlapján is), és nem is kötelező tárgyakkal jutalmazni a kalandorokat.

Amennyiben a mesélő úgy ítéli meg, hogy jutalomban részesülsz, beküldi a tárgyat és annak leírását, az pedig bekerül a karakterlapod „Bónusz tárgyak és felszerelések” részébe, így számodra is láthatóvá válik, mivel is rendelkezel pontosan.

A tárgyak használata és eldobása
A jutalomtárgyaknál nincs megkötve a mesélő keze: az ő fantáziájára van bízva, hogy miféle tárgyat kapsz, és az meddig használható. Arra viszont szigorúan megkérünk, hogyha egy tárgyat kijátszottál és mondjuk egyszer használatos volt (pl. egy láthatatlanná tévő varázsital), azt töröld a karakterlapodról.