~ Anwarion Szerepjáték ~


Utolsó 50 reag

profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
be tiszteletteljes vacsoravendégeinket, az asztalfővel kezdve. Lord Duval *a hosszú hajú, tenyérbemászó képű férfiú széles vigyort ereszt meg a jelenlévőkre, s a sors fura játéka, vagy ő is ismerősnek tetszhet...* //lökéstkérek//
2018-11-01 22:18
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
*A felismert alabástrom arcon soha nem látott fensőbbséges kifejezés játszik, ez talán segíthet a jelenlévőknek betájolni, mi is a helyzet. A házigazda a reakciókra jóleső kacajjal ereszkedik lejjebb* Ugyan, én köszönöm, hogy eljöttek. Hadd mutassam
2018-11-01 22:14
profile picture Argaladori Belion Argaladori Belion (Az uzsorás fia)
*látva a kiömlött bort, gyorsan pár mozdulattal a karjára terített anyagszalvétával feltörli. Bár látja hogy nincs a legjobb formájában az elf, de így is megadja a tiszteletet nemes fajára való tekintettel*
2018-11-01 22:09
profile picture Argaladori Belion Argaladori Belion (Az uzsorás fia)
*Egy pillanatra megdermed Kyvan mögött, mikor meglátja a hölgyet, gyorsan lesütve szemeit, mintha csak itt sem volna, visszasétál a pult mögé és gyorsan tölt el újabb kupába bort, majd Aolis mellé lép* Esetleg szolgálhatok egy pohár vízzel is? FK
2018-11-01 22:08
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
>>Fontosabb részeit.* Köszönjük a meghívást. *Közben nem feltűnő módon kezét a mellette ülő hölgy combjára csúsztatná.*
2018-11-01 22:06
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
*Biccentéssel köszöni meg Belion munkáját, majd a borért nyúl, viszont mielőtt bele tudna inni a többi tekintettel együtt az övé is a házigazdára vetül. Elkönyveli, hogy remek ízlése van a hölgynek, hiszen a ruha teljesen kihangsúlyozza teste..>>
2018-11-01 22:02
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
gköveteli,aztán a kupát megragadva mohón iszik,oltja szomját.Felpillantva a hangra,ami üdvözlő és szívélyes,mégis rémisztő,fekete,aszott ujjai közül kiejti a kupát.Hasonlóság vagy azonosság?Nem feled egy arcot,amit meg akart ölni réges régen.*
2018-11-01 21:57
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*Lord Kyvan buja széptevését egy kevésbé félholt pillanatban talán megértené,de a pultos figyelmessége egészen lenyűgözi dermedt gondolatait.*-Köszönöm-*susogja sírjából kelt hangján,és gyorsan megtörölközik plusz szalvétájában ahogyan az asztali illem me
2018-11-01 21:51
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
*smaragdzöld selyemruhája pedig a Belion által kitöltött szeszt idézi. Alakja karcsú, bőre alabástrom. Vörösre festett ajkain dévaj mosoly honol, s Aolis és Belion is egyaránt meglepődhet, ki érkezett közibük, hogy köszöntse őket ezen az estén*
2018-11-01 21:49
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*taszajtás*
2018-11-01 21:46
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
felől a negédes hang, minek hallatára mindenki erős kényszert érez rá, hogy megnézze magának a hang tulajdonosát, aki a lépcső tetején áll, a korlátra támaszkodva. Sötétfekete haja elegáns csigákban hullik alá... //lökést kérek//
2018-11-01 21:45
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
Elise. Lady Elise *válaszol Theodnak pironkodva a kishölgy, majd kezét a kézcsókból kihúzva zavarában megfogja a nemrég kitöltött bort* Ezt már szeretem, jó erre lejönni: a csapos tüsténkedik, a vendégek pedig élénkek. *hallik a lépcső
2018-11-01 21:44
profile picture Argaladori Belion Argaladori Belion (Az uzsorás fia)
fürdőző szőlőből készült, 7 éves, továbbá smaragd absinth * Aolis elé leteszi az említett italokból, egy kupát és egy poharat, majd az ölébe leteríti a papírszalvétát, neki kivételesen kettőt is ad, majd a többi vendéggel is így tesz ha nincs ellenükre*
2018-11-01 21:39
profile picture Argaladori Belion Argaladori Belion (Az uzsorás fia)
*Közben kitölt 6 kupába bort és 6 decis kristálypohárba valami zöld löttyöt, karjára akasztva egy köteg anyagszalvétával indul meg az asztal felé, Aolisnál kezdi* Mélyen tisztelt uraim és hölgyem! A felszolgálta bor a Határhegy déli lankáink napsütésbenFK
2018-11-01 21:36
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
>> Felé fordulva gyorsan bemutatkozik.* Theod vagyok, örvendek a szerencsének. Önben kit tisztelhetek Miss..? * Közben pedig nyúlna annak kezéért, hogy csókot leheljen rá.*
2018-11-01 21:34
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
*A pult mögött álldogálónak csak biccent, majd mikor asztaltársát megpillantja szemei tágra nyílnak, és még mielőtt helyett foglalna gyorsan ingje kettő legfelsőbb gombját szétbontja, hogy mellizmait könnyebb legyen kivenni, majd a hölgy >>>
2018-11-01 21:32
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
a szelíd erőszaknak,de képtelen összeszedni magában elég erőt a helyzet felméréséhez.Kiszáradt száját nyalva zavartan lever némi földet magáról,hogy ne a tányérjába hulljanak a hajáról a giliszták.*-Elnézést...kérek.
2018-11-01 21:29
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
-Hmfpt...inkább...a...nevem Aolis-*elakadó nyelvvel igazítja ki a nagydarab férfit,kevéssé fókuszált pillantása megtalálja a pult mögött köszönőt,szánalomra méltó esetlenséggel biccent,aztán szinte rárogy a székre,amit neki kínálnak.Botorság talán engedni
2018-11-01 21:27
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
Csapos, töltsön a vendégeknek! *utasítja Beliont a komornyik* Lady Esmée nem szereti, ha mire lejön, nincs a poharakban bor, sör, vagy egyéb hangulatkeltő, mert akkor az ő hangulata romlik el, és az baj. Mozogjon a keze, jóember!
2018-11-01 21:25
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
pisze orral, s igencsak bájos, cseresznyepiros ajkakkal megáldva. Tőle balra a másik asztalfőn hosszú hajú, markáns arcélű, jóképű, ám zsivány mosolyú nemesember, tőle balra - azaz Aolis jobbján - pedig egyenes hátú, szilaj tekintetű középkorú férfiú. FK
2018-11-01 21:22
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*taszajt*
2018-11-01 21:20
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
*Theodot az üres asztalfőtől balra, míg Aolist jobbra vezetik, a furcsa komornyik kihúzza a széküket, s most van idejük jobban megpillantani a vacsoravendégeket is...Theod balján takaros, fürtös-göndör barna hajú hölgyike ül //kérek szépen lökést//
2018-11-01 21:18
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
Figyelem: a mesére a helyek beteltek, több játékost sajnos nem tudok fogadni a játéktérre, mert az már a mese rovására fog menni. A reagsorrend a következő körtől az alábbi: Aolis -> Theod -> Belion -> Aurora
2018-11-01 21:15
profile picture Argaladori Belion Argaladori Belion (Az uzsorás fia)
Tiszteletem uraim * hajtja meg magát tiszteletteljesen a két érkező felé*
2018-11-01 21:14
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
>> különösebben nem lepődik meg, sőt, abban sem biztos, hogy az egész nem csak egy részeges álomkép. ~Kit érdekel?~ Teszi fel magában a kérdést, és helyet foglal az asztalnál.* Gyere mán' Cha..lamádé, ne várassuk a többit.
2018-11-01 21:13
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
*Elégedett vigyorral az arcán sétál lassan az asztal irányába. Ő mint Lord? Soha nem méltatták még ezzel a megszólítással, így ahogy annak rendje és módja rögtön elkapja az önelégültség. Mikor körbe néz egyik arc sem ismerős a számára, de >>
2018-11-01 21:10
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
ó megkönnyebbüléssel lélegez fel aztán,köszönetet mégsem mond "Lord Kyvannak".Utána lép be,összehúzott szemmel méregeti a változásokat.*-Jó estét?-*elbizonytalanodva megáll a fényben,majd óvatos lépést tesz az asztal felé,a gyomrába maró éhség űzi.*
2018-11-01 21:05
profile picture Argaladori Belion Argaladori Belion (Az uzsorás fia)
*Odabent, a bárpult és a megszokott helyén várja a vendégeket, mögötte ott áll törölgetve, fényesítve a kelyheket, amint látja hogy a vendégek érkeznek az alkarjára teríti a rongyot és kihúzza magát előzékeny, semleges tekintettel*
2018-11-01 21:04
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*Kék szemében gyanakvás villan vacogva*- Honnan...tudja...a...nevem?-*reszeli érdes hörgéssel,de az idegen másik durva csapása keskeny hátán bár majd a falnak löki mégsem eredménytelen,félrefordulva nagy darab fekete földet öklend a kúria fala mellé,zihál
2018-11-01 21:03
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
szabad, ezekre mutat most a komornyikféle* Foglaljanak helyet az urak, a vendéglátójuk is érkezik hamarost, akié a megtiszteltetés, hogy bemutassa Önöknek a ma esti vacsoravendégeinket!
2018-11-01 21:00
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
*A kényelmes ülőalkalmatosságok helyét most egy nagy, hat főre terített, négyszögletű asztal foglalja el. Három alak ül ott, egy a távolabbi asztalfőn, a másik kettő tőle jobb, és balkézre. A belépőkhöz közelebb levő asztalfő és a mellette lévő két hely
2018-11-01 20:58
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*krákogva lok rajta*
2018-11-01 20:54
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
fogadjuk köreinkben, mindketten Lady Esmée szívélyes vendégszeretét élvezik a ma este folyamán. Fáradjanak csak beljebb uraim, szaporán, ha kérhetném! *Odabent a közös helyiség némileg megváltozott... (lök nekem valaki, légyszi? :))
2018-11-01 20:53
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
*A komornyikfélét szemlátomást nem befolyásolja a félholt elf kinézete, szívélyes mosolya rezzenetlen, ahogy Theod bárdolatlan modora sem kelt benne felháborodást* Ugyan, ugyan, ne szerénykedjen Lord Chamaranthe, Önt és Lord Kyvant is szíves-örömest FK
2018-11-01 20:51
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
>>Az elf fuldokolni kezd kettő istenest ráver a hátára, hátha attól jobb lesz.* - Ejnye, meg ne fulladj már öcsém. Nem is tudtam, hogy a putriból egy minőségi fogadót hoztak létre. *Azzal körbe néz, közben pedig elismerően futtyent, és beljebb lép.*
2018-11-01 20:48
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
*Ajtóhoz érkezvén elsőnek a teljes undor érzése fogja el Aolis láttán, kinek erejét mágiával szembeni tapasztalatlanságából fakadóan képtelen érzékelni. A másik alak mondandóját felhúzott szemöldökkel végighallgatja, majd mikor >>
2018-11-01 20:46
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
eremtő mágikus erőre,ha Theod képes érzékelni a benne hullámzó megvadult feltámadás mágikus játékát.Az elf őt azonban még nem érzékeli,csak a szemből közelítőt,láttára azonban megtorpan.*-Én...-*kásás,földes szavait hörgő köhögés torzítja.*
2018-11-01 20:41
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*Magas,karcsú alak,akinek világítóan fehér bőrét elfedi a sár,a talaj,a mocsok,gyökerek és férgek tekergőznek rongyos ruhájának nyílásain,szőke haja tapadós tincsekbe kócolódik,tántorgása gyengeségre utal,megszállott fékeveszett törekvése ellenben erőre,t
2018-11-01 20:39
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
deres halántéka az idő múlását jelzi felette - ahogy mély barázdái is, amik az érkezők láttán egy szívélyes mosolyba mélyülnek.* Őlordságaik! Csakhogy megérkeztek végre! Jöjjenek, szaporán, hamarost kezdődik a lakoma, mire várnak?
2018-11-01 20:36
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
*A bejárati ajtóra egy középmagas alak sötét árnyéka vetül, ahogy elindul az érkezők felé. Arca mindaddig kivehetetlen, míg a kettejük közelébe nem ér: fehér inget visel fekete mellénnyel, fekete nadrággal, egyik karján asztalkendő lengedezik. Őszes, FK
2018-11-01 20:33
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
>Valami furcsa érzés nem hagyja nyugodni, közben pedig megpillantja a bejárat felé rohanó szerzetet.* ~Na ez is ritka szarul néz ki..~ *Lépéseit felgyorsítja, közben pedig lassú agyával megpróbálja feldolgozni a jelenlegi helyzetet*
2018-11-01 20:31
profile picture Theod Kyvan Theod Kyvan
*Hátasával ráérősen közelít a Kúria irányába, mikor is a kapuknál lova fájdalmas hangon nyeríteni kezd, majd gyors mozdulatokkal lerázza magáról és az erdőbe iszkol.* Rohadt dög, mi a fene lelte?! * Leporolja magát és lábon indul tovább, viszont>
2018-11-01 20:28
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
i fázlalja nedves ruháiban és a mágiát,ami ismerősként üdvozli,benne üresen tátongó helyeket talál magának.Buzgón lendül a fény felé,mint egy gyermek,valamely állaté,csetlő-botló hévvel,méltóságát a foldben hagyva,amíg az ajtófélfában megkapaszkodhat.*
2018-11-01 20:19
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*Szóra nyitja a száját,de a levegőt nyeli el,egymáshoz tapadt szempilláin véres nyirok nedvesíti sárrá a talajt,ólomsúlyúvá nehezítve a felpillantást,aminek azonban ideje van.Rekedt hanggal kopkod gilisztákat és gorongyoket,magába issza mohón a hideget,am
2018-11-01 20:17
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
meg elméjét, ami igencsak ködös lehet az odalent töltött idők után. A távolban mintha nyílna a kúria nehéz bejárati ajtaja: talán kijön rajta valaki egyszercsak, vagy csak az épület hívogatja a visszatérőt meleget adó falai közé, mintegy visszafogadva?
2018-11-01 20:15
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
*A kúria közös helyiségében mintha fény pislákolna, de mindenütt néma csönd honol, meg nem zavarva az élő-holt-élő agonizálását a birtok földjén. Aolis első lélegzetvétele furcsa, mágiával átitatott levegőbe hatol, ha enged neki, nyughatatlanság szállja F
2018-11-01 20:13
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
.Fekete anyaméhéből torékeny,túl nagyra nőtt csecsemőként gordul ki,a feltúrt foldon sebzetten rejtve el arcát a kiszáradt fűben.Újraéledt érzékei csak koveteléseket kapcsolnak benne fel:fényt,ételt,italt,meleget.Esetlenul feltápászkodik.*
2018-11-01 20:08
profile picture Aolis Chamaranthe Aolis Chamaranthe (fél holt)
*És ami nem halhat meg egészen nem nyughat békében mindorokké,kínlódó szusszanással hasítja fel a keményre hűlt foldet maga felé,kuszkodésével megtelik a néptelen kornyék,míg az első korty éltető levegő száraz,sivító fájdalmat kelt folddel lepett torkában
2018-11-01 20:06
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
. Mindeniket, lett, légyen az hősi, kegyetlen, vagy erőszakos halált halt ember, vagy másféle lény. Azt mondják, hogy az Ítélet havának első napján az élők és holtak világa közt nyugvó vékony szövedék meghasad, hogy a Vörös Hold helyébe lépjen...*
2018-11-01 20:00
profile picture Aurora D'Lange Aurora D'Lange (KALANDVEZETŐ - MESÉLŐ)
* Ugyan épp csak véget ért a Vörös Hold hava, ám mégis valami furcsa aura lengi be a vidéket: mindenhol a mágia szövedékei vibrálnak: szinte elektromossággal töltik meg a levegőt, s a föld alatt végigfutva megérintik a szent anyaföld alatt nyugvókat FK
2018-11-01 19:59