Lord Isenaar
(A száműzött fejedelem)
Nem: Férfi
Faj: ember
Azonosító: #226

Kinézet:

40 év körüli, az átlagosnál valamivel erősebb testfelépítésű arányos testalkatú fehér bőrű férfi. Dús sötét és rövid haja, rövid kör és oldalszakálla van, arca markáns, álla hangsúlyos. Szeme színe barna, tekintete éber, derűs, és többnyire cinkosságot sugall. Száműzetése előtt a legelőkelőbb és legkiválóbb holmikat hordta Isenaar fejedelem mit fel lehetett lelni a világnak eme szegletében, azonban rejtőzködésre kényszerülve e divat alaposan megkopott… Ezért legtöbbször sötét, vagy fekete palást takarja ruházatát, de köpönyege alatt különlegesen kidolgozott címeres lovagi mellvértet visel. Felületes szemlélő számára akár még szakadtnak is tűnhet ruházata, azonban aki tüzetesebben végigméri, annak látnia kell, mit igyekszik eltakarni viselője az elnyűtt csukjás palásttal. Minden apró ruhadarabja kivételes minőségű és tartós anyagból készült, amelyeket csak messzi földről érkezett mercenáriusoktól lehet beszerezni súlyos aranyakért. Mellvértje alatt ezüst hímzésű mélykék háromnegyedes selyem felöltőt visel hozzá erős szövésű de kényelmes lovagló nadrággal és hosszúszárú bőr csizmával. Elmaradhatatlan társa, a fegyvere a gazdagon díszített másfél-kezes pallos melyet a széles bőr derékövön oldalt visel , markolatába foglalatolva a rubin színű ékkő, ugyanilyen mintázatú címeres magas pajzzsal. Csizmaszárában rejteget még egy aprócska tőrt is, végszükség esetére. Szinte mindenhova magával viszi méretes hátizsákját is mely számtalan meglepetést rejt….

Jellem:

: Nemesi származású, kifinomult ízléssel rendelkezik. Természetét tekintve bohém, kissé hedonista, de víg kedélyű , higgadt, barátságos, nagyvonalú és jó humorú, bár sokszor ez inkább szarkazmust jelent. Világlátott és tanult ember, elmélkedő típus, műveltsége átlagfeletti. Többre tartja a szellem és ész hatalmát, mint a nyers erőt. De határozott és megfontolt is egyben, s bátorság dolgában is helytáll ha kell. Csatában főleg ügyességére, s leleményességére, valamint képzettségére támaszkodik. A szebbik nem elkötelezett hódolója. Mindig udvarias és előzékeny, az előjogokat, a nemesi etikettet ismeri és megtartja, becsületét az életénél is többre értékeli. Nem kedveli a bárdolatlanságot, a nyers és erőszakos modort nem állhatja.

Előtörténet:

: Lord Isenaar egy másik királyság szülötte mely nem áll diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatban Anwarionnal. Nemesi felmenői jelentős vagyont és földeket hagytak rá s fejedelemségük dicsőségét. Nagyapja a természet szeretetére és gazdálkodásra tanította gyermekkorában, míg atyja elsősorban fejedelemnek szánta és utódjának ,ezért a legkiválóbb iskolákban taníttatta gyermekét. Szerető családban nőtt fel tudatosan készülve arra, hogy apjától átvegye majdan a tartomány vezetését, és talán még többet is... Katonai iskolát is végzett atyja kívánságára, és itt jelentős katonai és hadvezetési jártasságra tett szert. Üldöztetése előtt a királyt szolgálta hűbéresként, több csatában is bizonyítva hűségét, békeidőben pedig önálló tartományát igazgatva élt. Fejedelmi életét szertelenül és habzsolva élte mindaddig, míg végzete egy nemesi származású hajadon képében utól nem érte. Anwarion földjére száműzetése miatt került, mert egykori választottja, kit érzelmei megfakulásával elhagyott, s utóbb minduntalan más nők kegyét kereste, bosszút esküdött fájdalmában. S mint az közismeretű, egy megcsalt és megbántott szerelmes nő bármire képes…Amidőn Isenaar elhagyta Daemelia úrnőt az a gonoszhoz fordult, hogy egykori szerelme életét, annak végezetéig megpecsételje, és becsületétől megfossza. Sajnálatos módon elsőre megtalálta azt akitől mindenképpen távol kellett volna tartania magát: Radawenik sötét nagyúrt aki a gonosz szolgálatában egyből tudta, hogyan használja fel a sértett lelkű nőt, hogy egyszerre két életet kiszolgáltasson urának. Radawenik felhasználva Daemelia befolyását a királyi családban, könnyedén megszervezte a palota lerohanását melynek eredményeképpen démoni és élőhalott seregek elrabolták Lótherin király egyetlen leányát, magukkal vittét a sötétség homályába. Radawenik gondoskodott arról hogy számtalan bizonyítékot adjon arról, miszerint Isennar közbenjárásával történt ez a rettenet. Ugyanakkor Daemelia lelkét egy átok segítségével Isenaar lelkéhez bilincselte, hogy azon árnyékot vetve fájdalmával, örökké magához láncolja. Daemelia így szintén a gonosz varázsló áldozata lett. Lótherin, lánya elrablása után azonnal hajtóvadászatot indított Isenaar ellen. Isenaar idős apját azonnal bebörtönözték, családját mindenétől megfosztották, s ő maga csak titokzatos segítője által kerülte el a halált. Mivel életében mindig jó és igazságos uralkodója volt népének, sokan nem felejtették el azt. Segítője aki tisztánlátó képességgel bírt ( olyan személy aki mindig felismeri az elhangzott mondatok igazságtartalmát, és megérzései vannak a jövőt illetően ) időben megszervezte Isenaar kimenekítését és szökését, mielőtt a királyi seregek a családon rajtaüthettek volna. Vagyonának kis darabját is megmentette Isenaar számára: de családi hagyatékából azonban csak némi arany, a legendás fegyverkészlet két darabja, és a rejtélyes hátizsák tartalma maradt meg. Legutolsó üzenetében Isennar segítője azt mondta, hogy Anwarion földjén kell a megoldást keresni és minden baj forrását is. Ezért Isenaar hajóra szállt és Anwarion földjére a fehér tengert átszelve így érkezett.

Egyéb információk:

: Képességek tekintetében elsősorban az emberismerete emelkedik ki. Nagyon tapasztalt ilyen téren, bárkivel könnyen szót ért, ( beleértve a hölgyeket is ) meggyőző ereje legendás. Katonai ismeretei jelentősek, műszaki képzettsége iskolázottsága okán magas fokú. Ezeket felhasználva képes akár ostromgépeket alkalmazni vagy hadat vezetni akár századerőben is. Tapasztalt kardforgató, ereje teljében lévő ember. A mágiához nem ért, és meglehetősen idegenkedik tőle. Fegyverei: családi hagyatékból származnak, és legendásak mert a hiánytalan készlet birtokosát rendkívül erős mágikus védelemmel és támadási bónusszal látják el. Azonban Isenaar fegyverzete hiányos mert a készletből csak a másfél-kezes pallos, és a magas lovagi pajzs maradt meg, a többi Daemelia bosszúja folytán, idegen helyre és gazdára talált, Radawenik közbenjárásával… A címeres fehér baglyot ábrázoló magas lovagi pajzs mágikus védelmet ad elsősorban nyílvessző ellen (-20% találati esély ), illetve a kard különleges tulajdonsága egyelőre még nem ismert. ( eltekintve attól, hogy valamely rendkívül ritka, fényes, és kicsorbíthatatlan fémből készült, minden élén végigfutó rúnák vannak beleégetve, melyek megfejtése eddig egyetlen mágiát ismerő személynek sem sikerült… ) ( kiegészítés: A készlet további részei: páncélkesztyű, egy címeres mellvért, egy lovagi sisak, és egy lovagi csizma. Az összes felszerelés avatott személy kezében, és használatával, együttesen emberfeletti képességekkel ruházzák fel a tulajdonosát..)